Nyt samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Aalborg Universitets (AAU) kandidatuddannelse i Bæredygtig Turisme. Samarbejdet betyder at Stevns er valgt til ”destination” og har haft besøg af 55 studerende fra hele verden, der skal studere hvordan vi arbejder med bæredygtig turismeudvikling og efterfølgende giver deres bud på udviklingsmulighederne.

”Projektet giver erhvervslivet på Stevns mulighed for at møde fremtidens turismeudviklere og interagere med dem om udviklingsmulighederne. Hvis vi kan få et tæt samarbejde mellem universiteterne og det erhvervsliv, hvor de studerende efterfølgende kan arbejde, giver det helt nye og interessante muligheder for begge parter, ” fortæller turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd, Cathleen Diana Pedersen om det spændende samarbejde.

Turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen, der selv har en kandidatgrad i bæredygtig turisme fra AAU har på vegne af Stevns Erhvervsråd fået samarbejdet op at stå.

”For mig personligt handler samarbejdet også om, at kunne ”give tilbage til universitetet” og give de studerende mulighed for at studere Stevns, der er en relevant og spændende case, i praksis,” fortæller turismekonsulenten, der startede i stillingen i august. 

Stevns som dette års ”destination”

Stevns er dette års ”destination” for de kandidatstuderende i turisme, det betyder at Stevns er case i deres eksamen i faget ”destinationsudvikling”. Tidligere har AAU samarbejdet med bl.a. København, og herunder Wonderful Copenhagen, og for første gang, er det nu blevet Stevns. De 55 turismestuderende kommer udover Danmark fra bl.a. USA, Nepal, Slovenien og Slovakiet.

Tirsdag d. 14/9 blev samarbejdet skudt i gang, da de studerende tog turen til Stevns. Dagen startede i Tinghuset i Store Heddinge, hvor der var forskellige oplæg der skulle give de studerende en grundig forståelse af området og det arbejde der allerede sker. Der var oplæg fra Tove Damholt fra Verdensarv Stevns, Steen Bonke Sørensen fra Stevns Klint Besøgscenter og Stephanie Hamilton fra Destination SydkystDanmark.

”Værdierne i UNESCO verdensarv giver en særlig baggrund for at udvikle turisme,” fortæller Tove Damholt og uddyber:
”Her spiller arbejdet med at passe på steder, der har en hel særlig værdi for mennesker, en afgørende rolle. Verdensarvssteder som Stevns Klint er både et sted, som vi alle skal have mulighed for at opleve men samtidig et sted, hvor vi arbejder i netværk og fællesskaber om udviklingen. Jeg er helt sikker på, at har vi sendt de unge mennesker hjem med et indblik i, at man godt kan lave turismeudvikling og samtidig arbejde for en højere dagsorden om fred i verden”.

Rundtur på Stevns

De studerende var på guidet rundtur i Store Heddinge med Peer Nørgaard fra Den Frivillige Turistinformation i Rødvig, inden turen gik til Højerup, hvor Eva Waldorff fra Verdensarv Stevns introducerede historien om klinten og den gamle kirke. Til slut fik de studerende fornøjelsen af at spadsere ad trampestien til Stevns Fyrcenter inden de vendte snuden retur mod København.

De studerende skal nu over den næste måned fordybe sig i én af de 8 cases, som turismekonsulent Cathleen Diana Pedersen har præsenteret for dem, inden opgaverne skal fremlægges i en mundtlig præsentation, hvor hun også deltager.

”Alt i alt, er det meget spændende og givtigt for alle deltagende parter. Erhvervslivet på Stevns får friske øjne og nye ideer på mulighederne for bæredygtig turismeudvikling af området, samtidig med at det også giver mulighed for fremtidige udviklingsprojekter i samarbejde med AAU og de studerende har en spændende og relevant case at arbejde med. Og så er der den bonus, at det er med til at skabe større opmærksomhed om Stevns som en bæredygtig destination for turismeudvikling, ” slutter Cathleen Diana Pedersen.