Om os

Hvem er Stevns Erhverv?

Stevns Erhverv er en forening stiftet af det private erhvervsliv i Stevns. Vores formål er at styrke erhvervsudviklingen i Stevns Kommune og forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv, og vi vil gerne gøre det i samarbejde med virksomheder, foreninger og organisationer i lokalområdet. Når vi arbejder sammen, bliver vi stærkere og skaber bedre løsninger, flere muligheder og god solid vækst.

Vores vigtigste opgave

Vi styrker erhvervslivet

Vi påvirker erhvervsudviklingen og repræsenterer erhvervslivets interesser

Stevns Erhverv er en aktiv og væsentlig stemme i den erhvervspolitiske debat. Vi har et tæt samarbejde med Stevns Kommune om kommunens erhvervsstrategi.

Vi hjælper virksomhederne i kommunen til vækst og udvikling

Stevns Erhverv har en lang række tilbud, der bl.a. tæller vejledning, udviklingsforløb, kurser og netværk for både etablerede virksomheder og iværksættere. Vi giver gratis rådgivning til alle kommunens virksomheder og iværksættere.

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.

Strategi og planlægning

Vision og mission

Vores vision

Stevns sprudler af virkelyst og opfindsomhed baseret på en stærk selvstændighedskultur, hvor vi i mange små og mellemstore virksomheder samarbejder og bruger hinanden i tætte netværk og klyngesamarbejder.

Sammen skaber og afsætter vi fagligt stærke løsninger til det østsjællandske vækstcentrum, som vi er del af, og til internationale markeder.

Vores mission

Vi samler vores virksomheder i innovative og nyskabende erhvervsindsatser, som vækster virksomhederne og deres antal, og som løfter vores produkter ud på nye markeder.

Vi møder vores virksomheder med et højt serviceniveau og med rammevilkår i topklasse, og vi finder plads og rum til at understøtte deres udviklingsmuligheder.

Målsætning og resultat

Vores mål

Antallet af private arbejdspladser i Stevns skal stige.

Etableringsraten og antallet af private virksomheder i Stevns skal stige.

Vurderingen af Stevns Kommunes erhvervsvenlighed skal stige.

Innovationen blandt de stevnske virksomheder skal stige.

Virksomhedernes samlede omsætning og værdiskabelse skal stige.

Den professionelle form

Ledelse og drift

Stevns Erhvervsråd drives af et sekretariat og er ledet af en bestyrelse, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Erhvervsrådet er primært finansieret af medlemskontingenter og af Stevns Kommune, som betaler Stevns Erhvervsråd for at varetage kommunens erhvervsservice.

Rammerne og regelgrundlaget for Stevns Erhvervsråds arbejde er vedtægterne, som alene kan ændres på generalforsamlingen.

Vores viden er din fordel

Mød Stevns Erhverv

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Direktør

Cathleen Diana Pedersen

Cathleen Diana Pedersen

Turismekonsulent

Marie Bisschop-Thomsen

Marie Bisschop-Thomsen

Kommunikations- og Marketingkonsulent

Mette Lerdorf

Mette Lerdorf

Projektkonsulent

Peter Bisgaard

Peter Bisgaard

Forretningsudvikler

Netværk, viden og venskaber

Bliv en af noget større på Stevns

Medlemmer

Årlige arrangementer

%

Noget genialt

Skyd genvej til viden og netværk

Meld dig ind i Stevns Erhvervsråd

Som medlem af Stevns Erhvervsråd har du nem adgang til en lang række fordele, spændende arrangementer og et stort lokalt netværk af lokale erhvervsdrivende.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Stevns Erhvervsråd.

7 + 6 =

Kontakt

Stevns Erhverv
Tinghuset
Algade 8
4660 Store Heddinge

Telefon: 24 76 40 01
E-mail: info@stevnserhverv.dk

CVR. nr. 34001227

Links