Både De Forende Dampvaskerier Store Heddinge og Gymnastikefterskolen Stevns var i spil til kåringen som Årets Virksomhed i Stevns Kommune, men det blev tømrer- og tækkevirksomheden Adamsen A/S, som endte med at vinde prisen til Erhvervstræf ’19. De to ejerledere Henrik Nielsen og Niels Freitag tog overraskede og taknemlige imod statuetten til store klapsalver fra salen.

– Niels og jeg vil gerne sige tak for denne her utrolig flotte nominering. Det havde vi slet ikke regnet med og overhovedet forestillet os, for vi synes, der er så mange gode virksomheder på Stevns, så det er helt vildt det her, lød det fra en overvældet Henrik Nielsen som benyttede lejligheden til at takke for den store støtte, de både har oplevet fra Stevns Erhvervsråd og fra lokalsamfundet.

Erhvervschef Thomas Christensen, som overrakte prisen, beskrev den 15 mand store virksomhed som både veldrevet og velrenommeret. I sin tale fremhævede han især virksomhedens arbejde med produktudvikling som en del af begrundelsen for at kåre den til Årets Virksomhed. Niels Freitag og Henrik Nielsen har gennem et par år arbejdet på at udvikle en særlig vinkelskinne, som de i 2018 tog patent på og fik sat i produktion i deres nye virksomhed Angle.design, som de driver sideløbende med tømrervirksomheden. De har bevidst valgt, at skinnerne skal samles på værkstedet ved Havnelev for at bevare lokale arbejdspladser.

– Sådan en udviklingsorienteret indstilling og indsats og vilje til både at bevare og investere i at gå nye veje fortjener at blive fremhævet som et forbillede for andre, som ønsker at arbejde seriøst med udvikling af egen virksomhed og produktudvikling, sagde erhvervschef Thomas Christensen.

Angle.design er på kort tid blevet en stor succes, som sælges over hele landet og er på vej ind på det svenske marked. Den nye virksomhed har givet plads til at ansætte tre medarbejdere i fleksjob. At tage et socialt ansvar er dog ikke nyt i Adamsen, som igennem 20 år har inkluderet medarbejdere med fysiske og psykiske udfordringer, hvorfor virksomheden også var nomineret til kommunens nye CSR-pris. Prisen, som for første gang blev uddelt på årets Erhvervstræf, gik dog i stedet til Din Tøjmand Store Heddinge.

Læs om vinderen af CSR-prisen

Om prisen

Stevns Erhvervsråd har siden 2016 uddelt prisen Årets Virksomhed for at hædre kommunens virksomheder, som bidrager med vækst, arbejdspladser og engagement.

I år blev prisen for første gang uddelt på det årlige Erhvervstræf i samarbejde med Stevns Kommune.

Borgere eller erhvervsdrivende fra Stevns kan sammen med Stevns Erhvervsråds sekretariat indstille kandidater til begge priser til erhvervsrådets bestyrelse, der vælger en vinder efter en votering.

Alle kandidater er blevet bedømt ud fra kriterierne:

– Virksomheden er placeret i Stevns Kommune og er over 3 år gammel.

– Virksomheden har en sund økonomi, oplever stabil vækst og skaber arbejdspladser.

– Virksomheden sætter Stevns på landkortet og er en god ambassadør for kommunen.

– Virksomheden bidrager til lokalsamfundet med engagement, ansvarlighed, visioner og idéer.

Tidligere vindere af prisen er: KALK (2016), DK-Miljø (2017) og Rødvig Ferieby (2018).