AgroTech opstod som almennyttigt aktieselskab i 2007. Deres mission er at skabe grøn udvikling og styrke konkurrenceevnen inden for jordbrugs- og fødevaresektoren. En mission de arbejder med, så de kan opnå deres vision om at de i 2017 er anerkendt af deres målgrupper for forskningsbaseret forretningsudvikling og også agere internationalt.

AgroTech er et af Danmarks 9 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter GTS), men det eneste, der udelukkende fokuserer på jordbrugs- og fødevaresektoren.

Dette prøver de at opnå igennem samarbejde med deres kunder, som bl.a. omfatter teknologileverandører, gartnerier, fødevarevirksomheder, foodservice, primærproducenter og offentlige kunder, men også igennem samarbejde med universiteter, så AgroTech altid har tilgang af den nyeste forskning og viden.

Kernekompetencer

AgroTechs kernekompetencer er centraliseret omkring grøn udvikling. Det vil sige, at de er fokuseret på at skabe løsninger for virksomheder inden for jordbrugs- og fødevaresektoren.

Dette har blandt andet medført, at AgroTech har ydelser inden for så forskelligartede områder som reduktion af madspild i storkøkkener, dokumentation og verifikation af miljøteknologi, planteforædling, udvikling af byggetekniske løsninger til grønne tage og vægge samt softwareudvikling til management og klimastyring i gartnerier.

Kontaktinformation

AgroTech er inddelt i 3 centre, der hver især har deres eget speciale. Disse tre er fødevareinnovation, miljøteknologi og planteteknologi.

Den måde din virksomhed kan komme i kontakt er, at I tager kontakt til centerchefen for det center, som I har et projekt indenfor.

Centerchefen for fødevareinnovation er Dorthe Petersen, dop@agrotech.dk

I Center for Fødevareinnovation bliver der ydet rådgivning om udvikling af nye produkter,

opskrifter og måltider. Desuden udfører de også udvikling, test eller optimering af nye såvel som eksisterende produkter. Produktudviklingen er centreret omkring AgroTechs Foodture Lab, der er et helt moderne køkken med alt det nyeste udstyr. AgroTech er også førende på det danske marked på reduktions af madspild til storkøkkener, hvor de tilbyder en række ydelser, der dokumenteret nedbringer spildet i storkøkkener.

Centerchefen for Center for miljøteknologi er Gunnar Mikkelsen, gum@agrotech.dk

Center for Miljøteknologi står for udvikling og dokumentation af miljøteknologi. AgroTech kan bistå i bioprojekter igennem hele udviklingsfasen fra idé til det endelige produkt. Desuden rådgiver de også om biomasse til energiproduktion og kortlægning af klimaeffektivitet. Desuden tilbyder AgroTech en bred vifte af praksisnære forsøg og test. Virksomheden har erfarne forsøgsteknikere, projektledere og statistikere med kompetencer til at gennemføre både mark- og laboratorieforsøg inden for planteproduktion

Centerchefen for Center for Planteinnovation er Jesper Mazanti Aaslyng, jma@agrotech.dk

Det er Center for Planteinnovation, der blandt andet står for ydelser inden for planteforædling og innovation hos gartnerier og planteproducenter. Dette indbefatter blandt andet energiplanlægning og energiteknologi. AgroTech har et meget avanceret bioteknologisk servicelaboratorium.

Læs mere om AgroTech på deres hjemmeside: www.agrotech.dk