Glamping
overnatning i silo

Det er klart som aldrig før, at turisterne nyder det danske land og nyder at være ude i naturen. Derfor er der også blevet en større efterspørgsel efter alternative overnatningssteder og unikke oplevelser i naturen. Det kan være sheltere eller glamping eller noget helt tredje. Flere små lokale overnatningssteder vil gerne tilbyde unik overnatning, men har fundet det svært at navigere i reglerne og lovgivningen

En række stevnske aktører efterspurgte i 2020 mere viden om regler og tilladelser til at sætte shelters, glampingtelte mv op på egen grund. Det kan f.eks. være campingreglementet, landzonetillladelse, strandbeskyttelseslinjer; der alt sammen skal tages hensyn til samtidig. Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune afholdt i samarbejde et informationsmøde omkring reglerne og kunne se, at der var brug for mere hjælp og støtte. Projektet Alternative Overnatningsformer er affødt af det møde.

”Vi ser et kæmpe potentiale for både at skabe vækst hos turismevirksomhederne og gøre Stevns mere attraktiv gennem et større og mere unikt udbud af overnatningssteder. Med projektet vil vi gerne tilbyde gratis professionel konsulentbistand til udvalgte projekter, så deltagerne kan få hjælp til lovgivning og til at skrive den bedste ansøgning, så deres projekt kan blive til virkelighed,” siger projektleder Mette Lerdorf fra Stevns Erhvervsråd.

Netværk turisme
silo til værelser
Mette Lerdorf

Mette Lerdorf

Projektkonsulent

       

Hvad kan du få, hvis du deltager i projektet

Du får et gratis forløb med landinspektør Uffe Holm, indehaver af Landsyd, der kigger dit forslag igennem lovgivningsmæssigt og hjælper med at lave en ansøgning til kommunen, så du har de bedste forudsætninger for at dit projekt bliver godkendt.

Stevns Erhvervsråd opstarter et lille netværk for de medvirkende aktører, hvor det bliver muligt at dele viden, erfaringer og gode kreative idéer.

Hvis du gerne vil deltage i projektet, så kontakt projektleder Mette Lerdorf på mail: mette@stevnserhvervsraad.dk eller tlf.: 2168 4953

Kort om Projekt Alternative Overnatningsformer

Projekt Alternative Overnatningsformer skal gennem 6-8 virksomhedscases være med til at beskrive de regler og lovgivninger, som aktørerne møder, når de ansøger om tilladelse hos kommunen til at etablere alternativ overnatning i naturen. Konsulent og landinspektør Uffe Holm vil stå den for praktiske del af projektet ift. at undersøge regler og lovkrav, samt hjælpe med at udfylde dokumentationen til kommunen ved ansøgning om byggetilladelse.

Projektet er et LAG-projekt, der løber frem til januar 2023 og er kommet i hus med støtte fra Landdistriksmidlerne og Stevns Kommune.

Projektet kan også følges på vores hjemmeside.