Efter flere års tilbagegang i beskæftigelsen indenfor detailhandlen er kurven endelig vendt. Der bliver handlet i supermarkederne, mens specialbutikkerne stadig har svært ved at følge med. Det forsøger et projekt i Store Heddinge dog at lave om på.

Siden 2010 har hele Region Sjælland oplevet et fald i beskæftigelsen indenfor detailhandelsvirksomheder. Dog var tilbagegangen betydelig større i Stevns end i resten af landet. I 2014 vendte kurven imidlertid, og i 2014 og 2015 er beskæftigelsen steget en anelse. Stigningen i beskæftigelsen skyldes, at der er sket en vækst i det private forbrug.

Populære supermarkeder

Generelt set bruger stevnsboerne ikke særlig mange penge i lokale forretninger set i forhold til regions- og landsgennemsnittet – i 2013 brugte en indbygger i Stevns ca. 22.000 kr. mindre på indkøb i kommunen sammenlignet med, hvad indbyggerne i Region Sjælland i snit handler for i deres hjemkommuner.

De penge, de lægger hos den lokale detailhandel, er i høj grad hos supermarkederne. Sammenligner man Stevns med resten af regionen, udgør indkøbene i supermarkederne 15% mere af den samlede handel. Det sker på bekostning af handlen i kommunens specialbutikker, som ikke får samme andel af borgernes forbrug.

Stevns’ supermarkeder er koncentreret om kommunens 4-5 største byer, og på trods af at flere af byerne allerede har adskillige dagligvareforretninger, oplever erhvervschef Thomas Christensen stadig, at Stevns er attraktiv for supermarkedskæderne:

”Selvom vi allerede har en del supermarkeder i kommunen, oplever vi fortsat interesse fra flere kæder for at etablere sig i nye byer i kommunen, hvilket giver god mening, når man ser på den befolkningstilvækst som foregår i dele af kommunen.”

detailhandelsomstning

Projekt skal styrke handelslivet i Store Heddinge

Selvom supermarkederne klarer sig udmærket, vælger mange af borgerne i kommunen at købe tøj, sko og elektronik andre steder f.eks. i Køge, Næstved Storcenter og hovedstadsområdet.

Stevns Erhvervsråd har derfor sat ind med flere indsatser, der skal gøre det mere attraktivt at handle lokalt bl.a. i Store Heddinge, hvor erhvervsrådet samarbejder med Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening om at udvikle byen.  I samarbejde med Væksthus Sjælland har foreningerne afholdt to omgange af udviklingsforløbet Raketvækst, som både har haft fokus på at udvikle de enkelte virksomheder, men især har fokuseret på den fælles udvikling af Store Heddinge handelscentrum. Det har ført til at 18 af byens butikker er gået sammen om at gøre Store Heddinge mere attraktiv at handle i, bl.a. ved at tilbyde et bredt udvalg af varer, have attraktive åbningstider, og ved at gå sammen om fælles aktiviteter og arrangementer.

”Detailhandlen klarer sig kun i fremtiden, hvis de formår at tænke nyt og udvikle deres virksomheder. Heldigvis har vi nogle rigtig dygtige forretningsfolk, som er gået sammen om at udvikle deres virksomheder og byen som handelscentrum. Det tyder godt for byens udvikling, for Store Heddinge kan kun bestå som handelsby, hvis butikkerne samarbejder om at gøre byen mere attraktiv at handle i,” fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

Uudnyttet potentiale på nettet

Butikkerne i Stevns mærker ikke kun konkurrencen fra butikker i nabokommunerne og i hovedstaden – de er i høj grad også udfordret af internethandlen, som er i kraftig vækst. Siden 2013 er omsætningen i danskernes online-shopping steget med 41%, men det har butikkerne i Stevns ikke draget meget nytte af indtil videre. I 2013 var det kun 1,7% af Stevns’ detailhandel, der foregik over nettet. Der ligger derfor et forholdsvis uudnyttet potentiale for butikkerne, der på nettet kan få deres varer ud til langt flere, end de vil nå gennem deres fysiske placering.

”Jeg tror vores specialforretninger skal kigge målrettet på online salg, hvis de skal have en chance for at overleve. De står meget stærkere på to ben: en fysisk butik og en butik på nettet. Uden online handel som støtteben risikerer de, at hele forretningen vælter,” forklarer erhvervschef Thomas Christensen.

Stevns Erhvervsråd sætter løbende fokus på, hvordan man som erhvervsdrivende kan styrke sin forretning på nettet – bl.a. har erhvervsrådet af to omgange afholdt forløbet Succes Online i samarbejde med Google. Den 31. august kan du også blive klogere på, hvordan du styrker den digitale markedsføring af din virksomhed til arrangementet ”Facebook – forstyrrende forum eller fed forretning?”.

Artiklen tager udgangspunkt i tallene fra VækstVilkår 2016 for Stevns Kommune. Du kan læse hele analysen her.