Med en ærlig og sund DNA arbejder BN Plast Teknik ApS målrettet mod vækst og optimering på markedet. For de to direktører Boye Nielsen og Kim Andersen betyder det, at den femårige vækststrategi indebærer en direkte og
oprigtig kontakt til kunderne

Et stærkt fundament og samarbejde
Den 15. november 2013 overtog Boye Bo Nilsen plastafdelingen i firmaet BaggerNielsen ApS, og stiftede i den forbindelse virksomheden BN Plast Teknik ApS. Virksomheden producerer alle former får teknisk plast ud fra kundens ønsker, og kerneessensen i produktionen er og har altid været, at kun det bedste er godt nok. Kvalitet og præcision er derfor kernebegreber i BN Plast Teknik.

I 2019 køber Kim Mach Andersen sig ind i virksomheden med titlen salgsdirektør. Boye og Kim ejer nu 50/50 procent
af virksomheden. Det har betydet at BN Plast Teknik fik en kompetenceudvidelse, hvor de to parter udbygger og udfordrer de eksisterende kompetencer.

“Hos os tilfører det en kompetenceudvidelse; at være to om ejerskabet af BN Plast Teknik. Vi er to forskellige personer
med forskellige kompetencer med tillid til hinandens arbejde. Det er helt klart en styrke hos os,” forklarer Kim og fortsætter. “Jeg ser det som en fordel, at vi kan spørge ind til hinandens arbejde og udfordre processerne. Nogle gange er det de ikke-kyndige spørgsmål, der rykker processer og personer. Det er en klar fordel,” uddyber Kim.

En ærlig og sund DNA
For BN Plast Teknik er det afgørende, at virksomheden gør hvad den lover. Virksomhedens DNA består derfor af
en tæt og åben kontakt med kunderne. Hvis der derfor, af forskellige årsager, skulle opstå problemer omkring produktionen og aftalen med kunden, så gør BN Plast Teknik alt for at rette op igen.

“Vi har en flad struktur, hvor der ikke er langt fra det vi siger, til dem der udfører det i praksis. Det skaber en organisk
vækst. Man går jo derhen, hvor tingene bliver lavet – set ud fra vores kunders synspunkt. Det vil sige, hvis vi gør, det vi
lover, så er det det der sker. På den måde sker der en organisk vækst,” fortæller Kim.

Helt grundlæggende er det alfa omega for BN Plast Teknik, at processen fra start til slut fungerer optimalt. Det betyder
blandt andet at valget af råmaterialer, håndteringen af disse samt det færdige produkt, foregår i et gennemsigtigt og
ærligt samarbejde med kunden.

Nye muligheder i Hårlev
I 2015 flytter BN Plast Teknik fra Ølstykke til Hårlev. Flytningen medførte lavere omkostninger til husleje samt større og
bedre lokaler. Skiftet fra Ølstykke til Hårlev har derfor været en klar fordel for virksomheden.

Kim forklarer: “Set ud fra et økonomisk synspunkt, er det helt klart en fordel, at vi ligger her i Hårlev. Vi har bedre lokaler, sammenlignet med hovedstadsområdet, til nogle konkurrencedygtige priser. Og vi har ikke noget behov for at ligge trafikeret og centralt. Men altså man kan også stille spørgsmålet; Hvad er centralt, når vi har kunder i hele landet?”

Virksomheden har ni medarbejdere, der alle kommer fra Stevns eller oplandet. For BN Plast Teknik er det vigtigt, at
medarbejderne kan lide deres arbejde og har et godt fællesskab, hvor de hjælper hinanden.

“Vi har en meget åben og flad kultur. Vores medarbejdere skal være glade for at komme her. Det er ligesom det, der
er nøglen. Der er meget medbestemmelse, og den enkelte medarbejder har et ansvar for det vedkommende laver,”
forklarer Kim og fortsætter. “I ansættelses øjemed, så er det jo Boye og jeg, der har samtalerne, men dem vi har til
samtale, skal gå ud og snakke med vores ansatte. Når vi så vælger ud, så er vores medarbejderes vurdering også en del af det, fordi kemien er meget vigtig,” afslutter Kim smilende.

En fremtid med vækstpotentiale
BN Plast Teknik stræber efter en meget kontrolleret og sikker udvikling, hvor den økonomiske del er med. Det betyder, at virksomhedens femårsplan drejer sig om en vækst, der årligt vil kræve en ekstra ansættelse og en ny maskine.

“Vi har en vækststrategi der hedder, at vi skal være mellem 50% og 100% større om fem år. Og det er set ud fra omsætning,” forklarer Kim.

Strategien er allerede i fuld gang, og virksomheden har allerede sidste år købt en ny maskine, der skal effektivisere
produktionen.

“Vi køber maskiner ind, så de rent teknisk er up to date. Sidste år investerende vi i en 5-akset drejefræser. En drejebænk med nogle forskellige faciliteter, som vi kan sætte til at køre ubemandet, hvis vi skal forstørre en serie. Det er en af de ting, som vi fokuserer meget på,” fortæller Kim.

Virksomhedens kontrollerede arbejde med udviklingen betyder blandt andet, at der gennemføres ugentlige møder for
at fastholde og justere strategien. Mange af BN Plast Tekniks mindre projekter affødes af den større og langsigtede
strategi, så virksomheden på den måde skaber sammenhæng i udviklingen.

Netop sammenhængen og overblikket er med til at skabe effektive arbejdsgange, og en fremtid med vækstpotentiale for virksomheden.

Hele medarbejderstaben hos BN-plast Teknik var med da erhvervschef Thomas Christensen overrakte prisen for Årets Virksomhed 2021.