Tirsdag den 7. juni besøgte borgmester Mogens Haugaard Nielsen og erhvervschef Thomas Christensen kvægavleren Lasse Olsen. Borgmesteren kunne i den anledning tage første spadestik til Lasses nye og moderne staldbygning.

Lasse Olsen har drevet kvægavl på gården ved Højerup siden 1995. Lasse er desuden formand for Danske Slagtekalveproducenter, der producerer 70 tusind kalve om året.

Gårdens stalde er fulde af kvæg, og Lasse viser både de helt små kalve frem, der går i en stald for sig, og de store, der snart er klar til slagtning. De 165 hektar jord rundt om gården leverer al den mad, som dyrene spiser – og lidt til.

– Indtil nu har jeg kunne sælge halvdelen af det foder, jeg producerer, men nu når jeg får udvidet, så får jeg brug for det hele, fortæller Lasse.

Lasse viste afmærkningerne til den nye stald frem, som forventes færdig til december. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen kunne derefter tage det første spadestik til den nye bygning, der bliver 3.000 kvadratmeter, får sin egen servicevej ud til Højerupvej, og øger hans nuværende bestand fra 650 kalve om året til 1450. Lasse regner med at han kommer til at have en tredjedel af Dansk Kalvs bestand på Sjælland i den nye bygning.

– Stevns har noget af Danmarks bedste jord, og derfor er det vigtigt at erhvervet har stort fokus på Stevns kommune, og at vi som kommune sætter rammerne op bedst muligt for erhvervet. Og så er jeg meget imponeret over at en landmand som Lasse Olsen har mod til at udvide, skabe omsætning og dermed skabe nye arbejdspladser. Besøget var utrolig interessant, fortæller Mogens Haugaard Nielsen.

Udvidelsen giver også anledning til at udvide mandskabet og Lasse regner med at ansætte en medarbejder mere, når den nye stald er færdig.

– Stevns er et godt sted at være landmand. Jorden er god, så vi har altid en relativ stabil høst. Vores første udfordring er bare at få nye unge landmænd, fortæller Lasse, der mener det er blevet meget dyrt at starte op som landmænd – og det skræmmer de unge væk.

– Vi er en stræk landbrugskommune, og landbruget står for mange gode arbejdspladser. Derfor er det glædeligt, når en landbrugsvirksomhed udvider og skaber flere arbejdspladser. Det skal vi forstå at understøtte, fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

Besøget er en del af en række besøg der kommer til at foregå i 2016, hvor borgmesteren sammen med erhvervschefen besøger virksomheder i kommunen for at få inputs til, hvordan virksomhedernes oplevelse af kommunen kan forbedres. Er du virksomhedsejer, og vil du gerne have besøg, kan du kontakte Erhvervschef Thomas Christensen på tlf. 30 61 99 52 eller thomas@stevnserhvervsraad.dk.