Stevns Erhvervsråd har fået ekstra assistance til at drive sekretariatet for Sparringspartnerne og byder velkommen til Camilla Bruun Sørensen, som er ansat fra den 2. marts 2015. Som kommunikations- og marketingkonsulent vil Camilla løse daglige kommunikationsopgaver på kontoret, og hun er allerede godt i gang med at få synliggjort sparringspartnerne på www.sparringspartnerne.dk. Hun er uddannet cand. comm i 2013. Camilla har flere års erfaring fra servicebranchen og har arbejdet med social media marketing og journalistisk arbejde. Hun glæder sig til at varetage opgaverne og ikke mindst til at hilse på mange af sparringspartnerne på Stormødet, tirsdag den 10. marts.

Camilla kan kontaktes på camilla@stevnserhvervsraad.dk og på tlf. 24 76 40 01.