Danske iværksættere ser lysere på fremtiden end tidligere, viser en undersøgelse blandt 419 iværksættere, som Dansk Iværksætterforening har foretaget. Men der er stadig ikke nok danskere, der satser på iværksætteri, lyder det fra flere sider.

Hvis man er iværksætter i dag, er der rimelig stor chance for, at man ser lyst på fremtiden. Det viser en undersøgelse foretaget af Dansk Iværksætterforening i samarbejde med iværksættermessen Iværk&Vækst, hvor 80 procent af de 419 deltagende iværksættere svarer, at de ser positivt eller meget positivt på det kommende halve års økonomiske situation for deres virksomhed.

Det er en stigning fra 68 procent i 2012 og 73 procent i 2013, men hvad der er skyld i fremspringet, fortæller undersøgelsen ikke noget om. Dansk Iværksætterforenings formand, Christian Walther Øyrabø, har dog en mulig forklaring på de positive udmeldinger.

»Iværksættere er overpositive, og hvis en iværksætter ikke ser positivt på fremtiden, er der ikke et grundlag for, at de har etableret en virksomhed. Det er godt, at de er positive og har selvtillid, for hvis de ikke havde det, så ville der være flere iværksættere, der måtte dreje nøglen om,« siger han.

Selv om iværksættere generelt er meget positive, viser undersøgelsen et tegn på, at de er blevet mere positive end tidligere. Blandt andet er flere danskere, der ikke selv er iværksættere, blevet mere forstående over for folk, der etablerer egen virksomhed.

»Det er blevet mere anerkendt at være iværksætter blandt den menige mand i Danmark, og folk har lettere ved at forstå, at andre gerne vil starte en virksomhed,« siger Christian Walther Øyrabø.

Den holdning er formanden ikke alene om. Sidsel Dyrholm Holst er chef for de små og mellemstore virksomheder og entreprenørskab i Dansk Industri, og hun fortæller, at Danmark begynder at rykke i retning af et bedre iværksættersamfund.

»Danskernes respekt for iværksættere bliver større, og man ser oftere, at iværksætterne bliver hyldet som rollemodeller. Det er rigtig mange iværksætterinitiativer, der er blevet sat i gang i de senere år, og vi ser flere netværk og aktiviteter for opstartere og dem, der overvejer at starte op,« siger hun.

Flere iværksættere ønskes

I andet kvartal af 2014 blev der oprettet 6.534 selskaber ifølge data- og analysevirksomheden Experian.

Opgørelsen medtager ikke enkeltmandsvirksomheder, og tallet skal ses i lyset af, at det fra årsskiftet blev muligt at stifte et selskab med en kapital på én krone. Selv om tallet viser en stigning på 34,6 procent i forhold til samme periode i 2013, og er det højeste siden 2008, mener Christian Winther Øyrabø dog stadig, at flere burde tage springet.

»Der er ikke nok, der starter virksomheder i dag. Jeg tror, Danmark kunne blive et sindssygt rigt samfund, men danskerne tør ikke at starte noget op. Som lønmodtager er man meget sikret i forhold til iværksættere, som slet ikke har et sikkerhedsnet,« siger han.

Generelt er det en tendens, at under halvdelen af de virksomheder, der bliver etableret i et givent år, stadig findes fem år senere. Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at ud af virksomheder fra 2002 er det blot 48 procent, der stadig eksisterer i 2007, og 45,9 procent af virksomhederne fra 2006 var stadig i drift i 2011.

»Med vores øjne kunne antallet af danskere, der tager chancen som iværksætter, sagtens blive bedre, og det er ikke oppe på et niveau som før krisen. Men det mest bekymrende er faktisk, at der er så få af dem, der starter op, der kommer ind i solide vækstforløb og rent faktisk formår at skabe beskæftigelse og vækst,« siger Sidsel Dyrholm Holst.

Er du selv iværksætter, har Stevns Erhvervsråd en masse aktiviteter og tilbud, der hjælper dig videre med din virksomhed. Find dem under Iværksætteraktiviteter.

 

Kilde: Business.dk