Kære medlemmer af Stevns Erhvervsråd og andre interessenter

Den lokale erhvervsservice er lukningstruet, men vi slås for jer!

Regeringen har nedsat “Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme” som netop er udkommet med en rapport. Den forslår bl.a., at det ved lov skal forbydes kommunerne at finansiere den lokale erhvervsservice, som vi i dag varetager i Stevns Erhvervsråd på vegne af Stevns Kommune. I stedet vil vi få:

  • En udbygget digital platform, hvor virksomhederne kan betjene sig selv
  • Et ”lokalt” Erhvervshus i hver region –  en udvidelse af det vi i dag kender som Væksthuset, som skal håndtere og servicere alle virksomheder, ikke kun vækstvirksomheder, som i dag. Huset skal ejes af kommunerne.
  • Et nyt statsligt organ ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse”, der samler en forenklet statslig erhvervsfremmeindsats.
  • Hertil skal regionerne ikke længere være aktive indenfor erhvervsfremmesystemet.

Det vil altså betyde, at vi i Stevns Erhvervsråd ikke længere vil kunne modtage finansiering fra Stevns Kommune til at drive erhvervsservice, og at I virksomheder dermed skal serviceres fra én enhed, der dækker hele regionen.

Frygter tab af virksomheder

I både Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune er vi enige om, at en gennemførelse af anbefalingerne i rapporten, som de ligger nu, vil have vidtrækkende negative konsekvenser for Stevns. Vi arbejder derfor hårdt på at påvirke de politiske beslutningstagere på Christiansborg til ikke at gå videre med forslaget om en centraliseret ”lokal” erhvervsservice. De statslige og regionale tiltag er vi åbne over for.

Vi ser ikke alle de stevnske virksomheder søge en regionalt dækkende enhed, og vi ser en sådan enhed fokusere på de større af SMVerne og på de mere vækstorienterede – og ikke i samme omfang virksomheder som vores, hvor 79 % har 5 eller færre ansatte, men som sikrer vigtige lokale arbejdspladser. Vi har også et stærkt lokalt samarbejde mellem erhvervsliv og kommune på flere områder, som risikerer at blive undermineret. Og, hvordan kan ét hus pr. region og én hjemmeside erstatte det, vi yder i dag? Vi frygter tab af virksomheder, tab af arbejdspladser, ringere succes for vores iværksættere og et svagere lokalt samarbejde.

Vi er sammen med Stevns Kommune på vej i pressen med vores synspunkter fra Stevns – både lokalt og nationalt. Vi henvender os via åbent brev sammen med de andre sjællandske erhvervsforeninger til erhvervsministeren, og her står vi sammen: Stevns Erhvervsråd, Stevns Turistforening, Hårlev Borger & Erhvervsforening og Store Heddinge Borger- & Handelsstandsforening. Stevns Erhvervsråd er også repræsenteret i den indsats, som Dansk Erhvervsfremme yder på vegne af sine mange medlemmer landet over.

Vi er fra Erhvervsrådets side også glade for den indsats, som Stevns Kommune yder sammen med mange andre kommuner, hvor kommunerne enkeltvis, i samarbejde og via KL lægger pres på ministeren.

I skal som medlemmer af Stevns Erhvervsråd og virksomheder i Stevns Kommune vide, at vi slås for jeres lokale erhvervsservice i denne sag!

Det kan du selv gøre

De store erhvervsorganisationer bakker tilsyneladende op om rapportens anbefalinger, så hvis du vil gøre en forskel og er medlem af en sådan, så lad dit synspunkt blive hørt. Skriv til den administrerende direktør i organisationen og forklar, at du som virksomhedsejer har brug for en helt lokal erhvervsservice.

Charlotte Mannstaedt, formand
og Thomas Christensen, erhvervschef Stevns Erhvervsråd