Det er stadig muligt at få del i Højteknologifondens støttemidler

Højteknologifonden investerer i de mest ambitiøse forskningssamarbejder, hvor målet er at skabe ny banebrydende teknologi med store kommercielle potentialer. I regeringens finanslovsudspil for 2014 har Højteknologifonden 400 millioner kroner til risikovillige investeringer. Det aktuelle materiale ligger klar på hjemmesiden. Det er muligt at søge:

Højteknologiske projekter: 2,5- 15. mio. kr. læs mere her

Højteknologiske platforme: 15-75 mio. kr. Læs mere her

Frist for interessetilkendegivelser er den 22. januar 2014 kl. 12:00. Højteknologifonden tilstræber en hurtig og effektiv søgeproces. Kontakt gerne sekretariatet på tlf. 33 63 72 80 eller info@hoejteknologifonden.dk

Om Højteknologifonden                    

Fonden har fokus på at give virksomheder og universiteter den bedst mulige ramme for at samarbejde effektivt og holde fokus på resultater. Harvard Business School har i en forskningsartikel undersøgt de mindre virksomheder i Højteknologifondens portefølje. Analysen viser, at mindre virksomheder i Fondens portefølje generelt skaber sig en stærkere forskningsmæssig position og flerdobler antallet af nye patenter. Dertil kommer en positiv jobskabelse og mindre risiko for konkurs (Harvard Business School, 2013). På forskningssiden har Højteknologifondens projekter og platforme rundet 1300 peer-reviewed
publikationer.

Læs mere om Højteknologifonden her