Mange virksomheder peger på at mangel på arbejdskraft er den største udfordring for deres vækst de nærmeste år. På landsplan er der tale om et historisk stort mis-match mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer. Erhvervsservicen i Næstved, Faxe, Vordingborg og Stevns har slået sig sammen om at lave en nærmere undersøgelse af, hvilken type arbejdskraft der er mangel på i hver kommune. Undersøgelsen skal munde ud i en handlingsplan.

Beskæftigelsen i industrien har været for nedadgående de sidste mange år. De seneste par år er tendensen imidlertid vendt, og virksomhederne er langsomt begyndt at ansætte flere. Dog viser den demografiske udvikling i Region Sjælland, at antallet af unge er dalende, og at færre af de unge tager en erhvervsrettet uddannelse, hvilket giver en mangel på den arbejdskraft, som virksomhederne nu begynder at efterspørge.

Automatisering og komplicerede opgaver

Udviklingen i industrien indebærer mere automatisering, flere komplicerede opgaver og bredere ansvarsområder, og det stiller krav til medarbejdernes kompetencer.

Det er en udvikling, man kan nikke genkendende til hos ALPHA-elektronik i Næstved. ALPHA-elektronik har altid haft nemt ved at tiltrække medarbejdere, og virksomheden har et godt ry i branchen og modtager løbende uopfordrede ansøgninger.

– Vi forudser dog, at der på længere sigt kan blive udfordringer med at tiltrække den rigtige arbejdskraft; for eksempel elektronikteknikere. Det er også en udfordring at kunne tiltrække medarbejdere og klæde dem på med en uddannelse som elektronikoperatør. Det er en uddannelse, som kun findes i Aalborg. Vi tænker, at vi vil være nødt til at kunne tilbyde en formel uddannelse inden for området. Vores medarbejdere er de allervigtigste i vores virksomhed – vores største aktiv. Det er derfor essentielt, at vi arbejder med at fastholde og udvikle medarbejderne, så de til stadighed trives og forbliver tilfredse og loyale medarbejdere, siger Kim Engmark.

Udbud og efterspørgsel skal matches

Ifølge den seneste arbejdsmarkedsanalyse, RAR Sjælland, er manglen på kvalificeret arbejdskraft en tendens, som vil stige. RAR-undersøgelsen er baseret på mere end 175 rapporter om arbejdskraftmangel og -overskud i de forskellige brancher fordelt på alle regioner i Danmark. Rapporten viser eksempelvis, at der i de sjællandske industrivirksomheder i løbet af sommeren og efteråret 2015 havde hele 340 stillinger, der ikke blev besat, fordi der ikke kunne findes egnede personer.

I de kommende år forventes der, at der i Region Sjælland vil være et underskud af faglært arbejdskraft på i alt 1.000 personer i 2020; altså om små fire år. På landsplan forventes der at mangle næsten 14.000 faglærte og næsten 4.700 med en kort videregående uddannelse i 2020.

Vigtigt at udfylde spørgeskemaet

RAR-rapporten opgøres på regionsplan, men der findes ikke data på kommune-niveau. Derfor har erhvervsservicen i Næstved, Faxe, Vordingborg og Stevns besluttet at slå sig sammen om at undersøge mere præcist inden for hvilke stillingskategorier, udfordringerne ligger i hver kommune. Derfor er det vigtigt, at du som sydsjællandsk virksomhedsleder udfylder det spørgeskema, som du har modtaget fra Næstved Erhverv via mail tirsdag den 25. oktober 2016.

Undersøgelsens resultater vil indgå i en handlingsplan, der vil blive udfærdiget i samarbejde med uddannelses- og efteruddannelsesinstitutionerne, arbejdsmarkedets parter m.fl.