Det mener virksomhederne om erhvervsklimaet i Stevns
22. oktober 2013

I forhold til landsgennemsnittet er virksomheder i Stevns godt tilfredse med de kommunale rammevilkår og med kommunens skatter, afgifter og gebyrer.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Industri udgav i september. Lokalt Erhvervsklima 2013 bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder fra 96 kommuner har angivet, hvor tilfredse de er med deres kommunen på forskellige punkter, der har betydning for erhvervslivet.

Stevns Kommune kom ind på en 25. plads i forhold til virksomhedernes tilfredshed med skatter, afgifter og gebyrer og på en 24. plads i forhold til vurderingen af rammevilkårene.

Der er plads til forbedring
På andre punkter er virksomhederne dog meget kritiske og ser plads til store forbedringer.

Ud af de 96 kommuner indtager Stevns en bundplads, når det kommer til virksomhedernes oplevelse af dialogen med kommunen. Virksomhederne har givet point ud fra, hvad de mener om kommunens evne til at videreformidle væsentlig information, samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomhederne, og her kommer Stevns Kommune ind som nr. 83.

En kortere sagsbehandlingstid, en større indsats i forhold til at sikre ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling samt en større indsats i forhold til at forbedre kommunens image udadtil er samtidig nogle af de punkter, som virksomhederne gerne ser, at der arbejdes på i Stevns Kommune.

Stevns Erhvervsråd lytter til virksomhedernes synspunkter
Erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd ser gerne et samlet løft af kommunens indsats på erhvervsområdet. 

– Kommunens rammevilkår, afgifter og skatter er et område, jeg mener, der stadig skal arbejdes med at forbedre yderligere, da det er faktorer, der har stor betydning for evnen til at tiltrække nye virksomheder, siger han.
 
Han understreger samtidig, at erhvervsrådet er opmærksom på de punkter, hvor virksomhederne mener, at der skal sættes ind.

– Vi lytter løbende til virksomhedernes behov og meninger og bringer dem videre til kommunen, som vi har en god dialog med omkring, hvordan vi styrker erhvervslivet på Stevns. Mange af de punkter, hvor virksomhederne bedømmer kommunen dårligt, er i øvrigt indsatsområder i Stevns Erhvervsråds erhvervsstrategi, der blev præsenteret i august, og det er altså områder, vi vil arbejde aktivt for at forbedre, siger Thomas Christensen.