DHI blev oprettet i 2000 ved en sammenlægning af Vandkvalitetsinstituttet og Dansk Hydraulisk Institut, og sidenhen fusioneret med Dansk Toksikologi Center. På den måde har DHI samlet meget internationalt anerkendt viden om felterne vand, miljø og sundhed.

DHI er en not-for-profit organisation, hvilket vil sige, at de geninvesterer ca. 25 % af deres ressourcer i forskning og udvikling. På den måde er de med til at sikre, at blandt andet virksomhederne på Stevns altid kan få adgang til den seneste nye viden inden for områderne vand, miljø og sundhed.

Kernekompetencer

Med en kernekompetence, der bedst kan karakteriseres som vand, er DHI den oplagte partner, hvis en virksomhed for eksempel arbejder med komponenter til spildevandsbehandling eller vandforsyning, men også på lidt større skala, som for eksempel kystsikring, og ligeledes inden for vandmiljø, hvor, hvor et eksempel kunne være miljøkonsekvensvurderinger af nye projekter.

Hvor DHI’s kernekompetencer virkelig kommer i spil, er når de indgår i partnerskaber om forskellige projekter over hele verden. Over hele verden har de tidligere været involveret i så forskellige projekter som design af havvindmølleparker, forbedret håndtering af ballastvand, dimensionering af afløbssystemer, tilpasning til klimaforandringer og fødevaresikkerhed.

Desuden tilbyder DHI også innovationstjek inden for deres område, hvor virksomheder kan bestille en konsulent til at komme ud i virksomheden og lave et Innovationstjek, der giver virksomheden en gennemgang af innovationspotentialet for dem.

Kontaktinformationer

Hvis virksomheder ønsker at komme i kontakt med DHI, er fremgangsmåden at kontakte DHI på deres hovedkontor i Hørsholm. Dette kan man gøre mellem 8:30 og 16:30 på telefon 45 16 92 00, eller skrive en mail på dhi@dhigroup.com