Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd uddelte 13. marts en ny pris til dette års erhvervstræf: CSR-prisen for Stevns. Vinder af prisen blev Din Tøjmand i Store Heddinge.

’CSR-prisen er vigtig – og derfor er jeg også rigtig glad for at få den anerkendelse, der er at modtage prisen. Men det vigtigste er, at vi kan gøre en forskel og hjælpe nogen, som har brug for en hjælpende hånd. Det synes jeg, at vi har overskud til i butikken, og det skyldes i høj grad også mine dygtige kolleger, som til daglig gør en kæmpe indsats,’ fortæller en glad, Thomas Elberg, der driver Din Tøjmand i Store Heddinge.

Din Tøjmand modtog prisen for det store sociale engagement og ansvar, butikken har taget i arbejdet for at hjælpe en kollega med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Borgeren har været ansat i praktik og har haft delvise lønnede timer i 2018 og 19. Det var Stevns Kommune, der i sin tid henvendte sig til Din Tøjmand, som fra dag ét har taget et imponerende socialt ansvar og udvist stor omsorg, fleksibilitet, forståelse for og tro på, at det kunne lykkedes.

Anerkendelse for det sociale ansvar

Det er første år, at CSR-prisen overrækkes til det Stevnske erhvervsliv. Prisen skal fremover uddeles årligt, og den skal gå til virksomheder, som viser et socialt ansvar udover det sædvanlige.

Mikkel Lundemann Rasmussen, formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, udtaler:

’Det glæder mig, at vi med CSR-prisen får mulighed for at anerkende de virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar. For de gør et kæmpe arbejde, og de gør en stor forskel for de borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, ved at give dem en ny chance og tage dem under sine vinger.

De kan give borgerne noget, vi som myndighed alene, ikke kan. Stevns Kommunes Jobcenter arbejder hårdt på at give borgere med psykiske, fysiske og sociale udfordringer den fornødne hjælp og støtte for at komme ind på arbejdsmarkedet og få en stabil hverdag. Men det er i samarbejdet med virksomhederne, at det virkelig rykker. For det er ude på arbejdspladsen, at borgerne får en hverdag at stå op til, et fagligt socialt fællesskab, og hvor de netop kan opleve en mening og et nyt formål i tilværelsen.’

Tre virksomheder var nomineret

Udover Din Tøjmand var yderligere to virksomheder nomineret til CSR-prisen: En af dem er Adamsen A/S – en tække- og tømrervirksomhed, som Stevns Kommune gennem mange år har haft et tæt samarbejde med. Virksomheden har over en lang årrække haft forskellige lærlinge og medarbejdere med faglige, fysiske og sociale udfordringer i praktikker og senere ansættelser.

Den anden er landmand, Bo Drews Henriksen, som blev nomineret for sin store indsats overfor en udsat borger. Bo har taget borgeren under sine vinger. Han har hjulpet med at sætte de rette rammer for borgeren og støttet ham i at opretholde en stabil hverdag.


Fakta om CSR-prisen:

Stevns Kommune har nomineret virksomhederne, og vinderen er udpeget af bestyrelsen for Stevns Erhvervsråd.

Der er tre kriterier, som skal være opfyldt til at komme i betragtning af CSR-prisen:

  • Virksomheden skal være bosat i Stevns Kommune.
  • Virksomheden giver mennesker på kanten af arbejdsmarkedet en chance.
  • Virksomheden skal bidrage til, at mennesker oplever positive forandringer i deres liv.

Kilde: Stevns Kommune