Månedens virksomhed: Skandinavisk Jura-Kalk skulle egentlig bare have en ny hjemmeside, men endte i stedet med at deltage i programmet Grønne Forretningsmodeller, som gav dem mulighed for at få støtte til grøn omstilling. I dag er de godt i gang med at udvikle en genbrugsmørtel, der kan bruges i nybyggeri.

På Bredeløkkevej lidt uden for Store Heddinge ligger Skandinavisk Jura-Kalk – et af Danmarks kalk- og mørtelværker. Rasmus Kjøng Jørgensen er direktør i virksomheden, som han overtog efter sin far, der i 1976 startede Rødvig Kulekalk, da han manglede kalkprodukter til en restaureringsopgave. Rasmus Kjøng Jørgensen har aldrig været i tvivl om, at han gerne ville fortsætte i familievirksomheden.

– Jeg var seks år, da firmaet startede, og jeg plejer at sige, at jeg faldt i gryden som lille, ligesom Obelix. Så jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have lidt mere af den trylledrik, fortæller Rasmus Kjøng Jørgensen med et glimt i øjet.

Sammen med Hans Holmstrøm, administrativ/teknisk chef i Skandinavisk Jura-Kalk, er Rasmus Kjøng Jørgensen i gang med at sætte kalk på dagsordenen hos entreprenører og håndværkere rundt om i hele Norden.

Da Skandinavisk Jura-Kalk tilbage i september 2013 ville forny deres hjemmeside, tog de kontakt til kommunikationsbureauet Minor Change Group. Lange samtaler mellem dem resulterede i, at der ikke bare er en ny hjemmeside på vej, men også en tilmelding til programmet Grønne Forretningsmodeller. Det har sat skub i en ny bæredygtig udvikling i virksomheden.

– Vi er begyndt at kigge lidt anderledes på virksomheden og vil gerne bevæge os mere over i nybyggeriet. Vi prøver derfor at gøre mere opmærksom på, hvor rene vores produkter er i forhold til vores konkurrenters. Der er kun tre ting i vores produkter; kalk, sand og vand. Der er et bæredygtighedselement i det, vi er i gang med, og vi skal til at genanvende den nedbrudte mørtel i vores produkter, for med den nye mørtel kan vores produkt genanvendes 100 %, fortæller Hans Holmstrøm.

Ikke et spørgsmål om at opfinde nye tallerkner

Processen omkring Grønne Forretningsmodeller har betydet, at Skandinavisk Jura-Kalk er ved at få Cradle2Cradle-certificeret hele virksomheden.

– Hele det her koncept med genanvendelsesmørtel har medført, at vi højst sandsynligt bliver verdens første Cradle2Cradle-certificerede kalk- og mørtelværk. Det vil sige, at alle vores indholdsstoffer bliver screenet, testet og godkendt, og det, der ikke bliver testet og godkendt, udgår simpelthen af vores sortiment, forklarer Hans Holmstrøm.

Det betyder ikke, at der bliver givet afkald på de gamle traditioner inden for kalkproduktionen, for i virkeligheden har kalkprodukterne hele tiden været bæredygtige, pointerer Rasmus Kjøng Jørgensen. Men at markedsføre sig som bæredygtig og dermed slå på en tendens i tiden er nyt hos Skandinavisk Jura-Kalk.

– Innovation er ikke bare et spørgsmål om at opfinde nye tallerkner. Det er et spørgsmål om at se de nye anvendelsesmuligheder, der er for produkterne, og det arbejder vi løbende på, siger Hans Holmstrøm.

For at udforske de nye muligheder bliver der løbende eksperimenteret med kalken i Skandinavisk Jura-Kalk, hvilket virksomhedens vægge bærer præg af.

– Vi skal hele tiden kigge fremad og tænke over, hvordan vi kan få brugt de her produkter på en lidt anden måde. Vi render jo rundt og laver forsøg på væggene. Vi plastrer alle væggene til med forsøg, og noget af det bliver skrottet, og noget kan vi arbejde videre med, fortæller Rasmus Kjøng Jørgensen.

Skandinavisk Jura-Kalks produkter er traditionelt blevet brugt ved restaureringer og renoveringer af bevaringsværdige bygninger og ejendomme, hvor det autentiske udtryk ønskes bibeholdt. Men da virksomheden gerne vil ind på markedet for nybyggeri, forsøger de at gøre bygherrer, arkitekter, entreprenører og håndværkerne, der bygger nyt, opmærksomme på kalkens fordele.

– Vi forsøger at åbne deres øjne for de gode traditioner og de gode langtidsholdbare løsninger, som vores produkter er. Samtidig lytter vi til, hvad det er, der gør, at produkterne måske ikke kan bruges i nybyg. Så prøver vi at bygge bro mellem, hvad vi har, og hvad der skal til, når der bygges nyt, fortæller Hans Holmstrøm.

Skandinavisk Jura-Kalk samarbejder samtidig med murerskoler rundt om i landet for at få gjort dem bekendt med det gamle håndværk.

Det er ikke her, krisen kradser

Bæredygtighed er blevet et af de nøgleord, som ofte bliver brugt inden for nybyggeri, men som ikke nødvendigvis føres ud i livet. Det vil Skandinavisk Jura-Kalk godt være med til at ændre, og de ser allerede en tendens til, at vi bevæger os i den rigtige retning.

– Det er meget moderne at bruge begrebet, og mange gange bliver det brugt i stedet for fakta. Men der bliver tænkt nogle tanker i dag, som ikke blev tænkt for ti år siden, og det er positivt, mener Hans Holmstrøm.
Det øgede fokus på bæredygtighed mærker de også hos Skandinavisk Jura-Kalk, og de har store forventninger til fremtiden.

– Ifølge vores egen forretningsplan skal vi vækste til det dobbelte i forhold til 2013, når vi rammer 2018, og vi er godt på vej. I år har vi haft en god sæson. Det er ikke her, at krisen kradser. Vi tror stadig på det, og det gør kunderne også, afslutter Hans Holmstrøm.