Fra december 2014 skal ejerforholdene for de danske selskaber registreres i et online ejerregister. Alle nye og eksisterende selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet.

Den 15. december 2014 åbner det nye Ejerregister for virksomhedernes registreringer. Det betyder, at alle nye og eksisterende A/S, P/S og ApS, herunder IVS, herefter er forpligtede til at registrere deres ejere i Ejerregistret, hvis de ejer fem procent eller mere af selskabet. Det kræver dog, at den ændring af selskabsloven, der på nuværende tidspunkt behandles i Folketinget, er trådt i kraft inden da.

I første omgang er det alene ejeroplysninger om A/S, ApS, herunder IVS, og P/S, der skal registreres i Ejerregistret. Ejeroplysninger om K/S er i første omgang ikke omfattet af registret. Som led i regeringens Skattelypakke er det dog foreslået, at ejeroplysninger om K/S’er også skal omfattes. Der vil blive informeret mere om dette på et senere tidspunkt.

Samtidigt bliver ejere af ihændehaveraktier, der ejer mindre end fem pct. af kapitalen eller stemmerne i ikke-børsnoterede selskaber, forpligtet til at registrere deres besiddelser i en særlig del af Ejerregistret, som ikke er åben for offentligheden.

Offentligt tilgængeligt i sommeren 2015

De eksisterende selskaber har et halvt år til at registrere deres ejeroplysninger i Ejerregistret, inden Ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015.

Oprettelsen af Ejerregistret er en del af selskabsloven, der blev vedtaget i maj 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Ejerregistret blev bl.a. indført, for at Danmark i højere grad kunne leve op til den EU-regulering, som skal modvirke hvidvask. Registeret skal desuden forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.

It-værktøj skal lette registreringerne

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med lovgivningen om Ejerregistret desuden fået til opgave at udvikle et it-værktøj, som kan stilles til rådighed for selskaberne. Værktøjet kan bruges til at føre den ejerbog, som alle selskaber er forpligtede til at føre. Erhvervsstyrelsens værktøj til at føre ejerbogen gør det let og enkelt for selskaberne at overføre de ejeroplysninger, der også skal fremgå af Ejerregistret. Det er frivilligt, om selskaberne ønsker at gøre brug af Erhvervsstyrelsens værktøj. Selskaberne kan vælge at føre sin ejerbog i eksempelvis et regneark eller en tabel, ligesom en række virksomheder udbyder ejerbogsværktøjer m.v.

Læs mere om Ejerregisteret og se vejledningen her

Pressekontakt: Tine Bøge tinped@erst.dk eller tlf 35 29 19 41

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen