Opførslen af Kriegers Flak havmøllepark kommer til at skabe masser af arbejde for de lokale virksomheder på Sydsjælland, og i Rødvig mærker de lokale virksomheder allerede, at Energinet har etableret sig. For at komme forrest i køen til opgaver er Stevns, Faxe, Vordingborg og Guldborgsund kommune gået sammen om støtte til etablering af erhvervsnetværket, Kriegers Flak Service Group.

Rødvig havn emmer i øjeblikket af aktivitet i forbindelse med, at Energinet er ved at trække to søkabler i land, som forbinder den kommende havmøllepark, Kriegers Flak, med højspændingskabler som sender strømmen videre ud i det danske elnet.

Kriegers Flak bliver Danmarkshistoriens største havmøllepark. Ifølge beregninger skaber en havmøllepark i denne størrelsesorden af 8000 arbejdspladser henover anlægsperioden, samt omkring 100 permanente arbejdspladser, når parken sættes i drift.

Selvom opførelsen af selve møllerne først går i gang i 2018, mærker det lokale erhvervsliv i Rødvig allerede en positiv effekt af Energinets tilstedeværelse, fortæller havnefoged Jens Sørensen:

– Lige pt ligger der 12-13 både i havnen, som udfører opgaver for Energinet, så vi har en større omsætning af at have dem her, og de lokale spisesteder og værftet har også haft gavn af det.

Energinet har etableret et kontor på havnen i Rødvig, og efter planen etablerer Energinet også en helikopterlandingsplads mellem Lyderslev og Lund, som skal bruges til at fragte mandskab til havmølleparken under opførelsen i 2018 og 2019.

Netværk giver bedre adgang til opgaver

Når Vattenfall, som har vundet byggeriet af havmølleparken, begynder opførelsen af selve vindmøllerne, bliver det i samarbejde med erhvervsnetværket Kriegers Flak Service Group. Netværket består af en række lokale virksomheder fra Stevns, Faxe, Vordingborg og Guldborgssund kommune, som står klar til at dække alle de opgaver, som Vattenfall mangler hjælp til. Netværket fungerer som et one-point-of-contact, som gør det let og hurtigt for Vattenfall hurtigt at finde den leverandør, de står og mangler.

– Vi er p.t. 52 virksomheder i netværket, men der er stadig plads til mange flere. I et lignende netværk i Grenaa har opførelsen af en havmøllepark involveret 250 virksomheder lige fra bager, til frisør og taxa, og der mangler vi stadig at få dækket en række brancher, fortæller næstformand i netværket, Michael Noer-Hvarre fra DroneInspektion ApS.

– Det kan godt være, at netværket ikke giver opgaver lige nu og her, men man skal se det som en langtidsinvestering for sin virksomhed. Hvis man vil have del i fremtidige opgaver, er det en god idé at komme med i netværket nu, så man kan nå at få forberede din virksomhed, forklarer Michael.

Kriegers Flak Service Group har allerede en god dialog med Vattenfall, og i netværket bliver der gjort en stor indsats for at udvikle kompetencerne i netværket, så virksomhederne er gearede til at servicere offshore-branchen. I netværket kan virksomhederne samtidig finde sammen med andre virksomheder, som supplerer deres styrker og kompetencer i forhold til at løse opgaver for Vattenfall.

Vattenfall har endnu ikke offentliggjort, hvilken havn som bliver valgt som efterfølgende servicehavn, men her er flere lokale havne i spil – herunder Rødvig, som er en af de havne i regionen med den korteste afstand til havmølleparken.

– Valget af servicehavn har selvfølgelig stor betydning for de lokale. Der er dog mange virksomheder, der på sin vis er ligeglade med, om servicehavnen bliver i Rødvig eller Klintholm, eller et andet sted. En elektriker har måske ikke noget imod at køre til en anden havn i regionen, siger Michael Noer-Hvarre, som selvfølgelig håber på, at servicehavnen bliver i Rødvig.

Du kan læse mere om Kriegers Flak Service Group på http://www.kfsg.dk/