Stevns går 10 pladser tilbage i Dansk Byggeris undersøgelse af erhvervs- og byggevenlige kommuner fra plads nr. 29 til plads nr. 39. Stevns står dog stadig stærkt indenfor de vigtigste kategorier, fremhæver erhvervschef Thomas Christensen.

Stevns ligger stadig i den bedre halvdel af erhvervs- og byggevenlige kommuner, men er for andet år i træk røget længere ned af listen i Dansk Byggeris analyse af erhvervs- og byggevenlige kommuner. Resultatet er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at Stevns har fået dårligere vilkår for erhvervslivet, men at konkurrencen om placeringerne er benhård, mener erhvervschef Thomas Christensen:

– Kommunerne har stigende opmærksomhed på at skabe attraktive rammer for det lokale erhvervsliv. På flere af de områder, hvor Stevns Kommune går tilbage, er der faktisk tale om et bedre resultat end sidste år, men en relativt dårligere placering i forhold til andre kommuner, forklarer Thomas Christensen.

Selvom han er ærgerlig over Stevns’ tilbagegang, viser en granskning af resultatet, at Stevns stadig står godt indenfor væsentlige områder:

– Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi går tilbage i undersøgelsen. Når det så er sagt, hæfter jeg mig ved, at vi stadig får gode placeringer inden for de kategorier, som vi oplever, betyder noget for vores lokale erhvervsliv, f.eks. at leverandørerne har et godt forhold til kommunen, og at virksomhederne får god, hurtig og billig service, når de har brug for den, forklarer Thomas Christensen.

Fokus på tilbud der rykker virksomhederne

Stevns Erhvervsråd vil nu sammen med Stevns Kommune gennemgå undersøgelsen i forhold til, om der er områder, hvor Stevns kan og vil gøre det bedre. Ifølge Thomas Christensen bliver erhvervsrådets primære fokus dog ikke at jagte en topplacering i næste års erhvervsanalyse, men fortsat at løfte den enkelte virksomhed:

– Vi vil selvfølgelig forsat have fokus på at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet, men for erhvervsrådets vedkommende kan vi gøre en langt større forskel for den enkelte virksomhed gennem den løbende sparring, som tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds udfordringer og potentialer. Derfor vil vores hovedfokus ikke være at forbedre vores placering i analysen, men at skabe nogle tilbud, som rykker virksomhederne.

Erhvervschefen fremhæver erhvervsrådets indsats for at samle virksomheder i mindre netværk. Igennem foråret har otte lokale virksomheder haft stor glæde af at kunne spare med hinanden om indkøb og implementering af CNC-maskiner:

– Og den slags netværk, hvor en mindre gruppe virksomheder kan sparre med hinanden om en konkret mulighed eller udfordring, er noget vi fortsat har meget fokus på.

 


Stevns Kommune går tilbage på ti områder f.eks. sagsbehandlingstid, andel der vælger en erhvervsuddannelse og på området politik for skole og virksomhedssamarbejder. Til gengæld går kommunen frem på områderne erhvervsfrekvens, kontrol af arbejdsklausuler og AB18. Endelig er placeringen uændret på ti områder, og for områderne tilgængelighed og åbningstid, gebyrstørrelse på byggesager, dækningsafgift, offentliggørelse af udbud og udbudspolitik, ligger Stevns på en førsteplads.

danskbyggeri2020_stevns