Stevns Kommune får i DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse en dårlig placering som nr. 90 ud af 96 kommuner. Det er en tilbagegang på 16 pladser i forhold til året før. Læs erhvervschef Thomas Christensens kommentarer til undersøgelsen.

Overordnet set må man sige, at virksomhederne ikke er tilfredse med Stevns Kommunes indsatser på erhvervsområdet. Det er ikke godt nok, og det skal naturligvis forbedres. Vi taber kraftigt terræn på kommunens sagsbehandling og på kommunens brug af private leverandører – faktorer, som kun kommunen selv kan forbedre. Det kan ærgre mig, at vi fra Stevns Erhvervsråds side endnu ikke har formået at få kommunen til at udbyde nogle projekter i fagentrepriser trods ihærdige forsøg og nogen imødekommenhed fra kommunens side.

Når det så er sagt, så hæfter jeg mig også ved, at vi går fire pladser frem og stadig er i den bedste halvdel af landets kommuner, når det kommer til kommunale rammevilkår. Det synes jeg er flot og en udvikling, som vi skal søge at fastholde. Vi er endda i den bedste tredjedel, når det kommer til skatter, afgifter og gebyrer. Rammeren for virksomhederne er altså langt bedre end virksomhederne erkender. Husk også vores gode placering i Dansk Byggeris analyse, som i højere grad måler på objektive kriterier.

Det er dog vigtigt, at vi ikke forfalder til at tro, at fordi vi har fornuftige rammevilkår, så er alt godt. Det er mindst ligeså vigtigt, at vores virksomheder og interesserede virksomheder udefra har og får en positiv oplevelse i dialogen med kommunen.  Det må ikke være sådan, at når vi siger ‘flyt bare til Stevns, her er gode forhold for virksomheder’, så siger virksomheden; det kan da godt være, men vi kan vi jo se, at I ikke yder dem ordentlig service, når de har brug for det.

At vi er udfordrede på infrastruktur, kan ikke komme som en overraskelse, og det skal der fortsat arbejdes hårdt på at få løst. Det kan heller ikke være nyt for nogen, at vi er pressede på arbejdskraft i kommunen. Det er dog mit indtryk, at mange af vores dygtige virksomheder er gode til at hente arbejdskraften ude fra, og der har vi et stort opland.

Hvis en virksomhed føler, at den ikke kan komme igennem hos Stevns Kommune, og man ikke er begyndt at kaste advokatudtalelser efter hinanden, så opfordrer jeg kraftigt til, at man tager fat i Stevns Erhvervsråd. Så har vi god erfaring med i samarbejde med Stevns Kommune og virksomheden at finde en løsning på problemet.

Vi kan langt fra være tilfredse med vores placering, som jo er et udtryk for vores virksomheders tilfredshedsgrad med kommunen, og jeg vil tage fat i kommunen for at drøfte, hvordan vi kan gøre en yderligere indsats for at realisere Stevns Kommunes erhvervspolitik, som jeg stadig mener har det rigtige fokus

Thomas Christensen,
Erhvervschef i Stevns Erhvervsråd


Baggrund

DI’s undersøgelse ‘Lokalt Erhvervsklima 2015’ bygger både på officielle data og på en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder fra 96 kommuner har angivet, hvor tilfredse de er med deres kommune på forskellige punkter, der har betydning for erhvervslivet.
Dermed er undersøgelsen mere subjektiv end Erhvervsklimaundersøgelsen fra Dansk Byggeri der udelukkende bygger på ‘hårde data’ såsom byggesagsgebyrer, afgifter, sagsbehandlingstid, udbudspolitik mm. Her får Stevns en langt højere placering som nummer 16.

Virksomhederne vurderer især Stevns negativt på parametrene: ‘Kommunens image’, ‘Kommunens velfærdsservice’, ‘Information og dialog med kommunen’ og ‘Infrastruktur og transport’. Til gengæld er Stevns Kommune pænt placeret inden for parametrene, der drejer sig om ‘Skatter, afgifter og gebyrer’ og ‘Kommunale rammevilkår’.

Se hele undersøgelsen her