Den 12. november kunne man på Berlingske Business læse, at”Iværksættere risikerer at fare vild i konsulentjunglen”. Som erhvervschef for Stevns Erhvervsråd er det en problematik, jeg kan nikke genkendende til – det kan være svært at overskue de mange tilbud, der eksisterer til iværksættere.

Når det så er sagt, vil jeg i modsætning til Søren Hougaard ikke opfordre til, at man som iværksætter helt undlader at benytte sig af rådgivning, eller at man, som Christian Walther foreslår, kun skal betale for de mest specialiserede specialister.

Overalt i landet findes der lokale erhvervsråd og regionale væksthuse, der har et godt kendskab til markedet for rådgivning. I Stevns Erhvervsråd kender vi f.eks. til en lang række konsulenter og erfarne erhvervsledere, som gerne stiller sig til rådighed som sparringspartnere for iværksættere enten gratis eller til meget fordelagtige priser. Dem har vi, og de iværksættere vi hjælper videre, gode erfaringer med at bruge. Derfor opfordrer jeg iværksættere, der har behov for rådgivning til at bruge deres lokale erhvervsservicetilbud som indgang til de mange rådgivningstilbud, så de undgår dyr og dårlig rådgivning. Vi har overblikket over det, der kan virke uoverskueligt for iværksætteren.

Ingen er verdensmestre til det hele

Jeg er direkte uenig i Søren Hougaards udmelding om, at iværksættere skal holde sig fra rådgivning og i stedet klare det hele selv. Der er findes ingen mennesker, der er verdensmestre til det hele. Det ved den dygtige iværksætter godt, og han/hun kender godt til sine stærke sider og til de områder, hvor han/hun har brug for ekstra sparring.

For når man som iværksætter modtager rådgivning fra konsulenter, kan der ofte være tale om sparring. Der er, som Søren Hougaard formulerer det, ikke altid tale om, at andre ”kommer og fortæller, hvad man skal gøre”. Den eksterne rådgiver kan i stedet bruges til at ”spille bold op af” og til at give iværksætteren nye input og perspektiver.
Fra mit arbejde som erhvervschef ved jeg, at det er noget mange iværksættere kan have brug for, fordi de netop står meget alene med deres virksomhed.

Det bakkes op af adskillige undersøgelser fra Danmark og Sverige, der viser, at iværksættere, der modtager rådgivning eller f.eks. har en mentor, har en overlevelsesrate, der er 13-21 % højere end for iværksættere, der ikke får rådgivning. Samtidig skaber virksomheder, der modtager rådgivning, højere omsætning og flere job.

Derfor lyder min opfordring til iværksætterne: Brug gerne konsulenter, når du har behov for sparring, men lad den lokale erhvervsservice hjælpe dig med at finde en, der er dygtig og passer til dine behov – så undgår du at fare vild i ”junglen”.

Erhvervschef Thomas Christensen,
Stevns Erhvervsråd