Der blev præsenteret masser af gode idéer til udvikling af fremtidens erhvervsliv på Stevns, da der var indbudt til morgennetværksmøde i Tinghuset i St. Heddinge torsdag d. 13. marts.
 
Morgennetværksmøder er et nyt tiltag fra Stevns Erhvervsråd, som er kommet i stand på baggrund af ønsker fra flere af erhvervsrådets medlemmer der på grund af sene arbejdstider, har svært ved at nå med til erhvervsrådets øvrige arrangementer.
Der var da også over 35 erhvervsdrivende, lige fra automekaniker til advokater, der var mødt op i Tinghuset, hvor Erhvervschef Thomas Christensen havde været i tidligt køkkenet og derfor kunne byde velkommen med kaffe og brunch.
 ”Mennesker handler med mennesker”
Bestyrelsesmedlem Henrik Weiergang stod for at styre diskussionen omkring, hvad man kan bruge netværksmøderne til. Der var bred enighed, blandt de fremmødte, om, at den væsentligste fordel ved at deltage på møderne er muligheden for at møde nye mennesker.
” Mennesker handler jo ikke med forretninger, de handler med mennesker. ” sagde Jørgen Andersen fra Dansk Indkøb A/S og uddybede: ”Man kan jo bedst lide at handle med dem man kender, og i sådan et netværk som Stevns Erhvervsråd, så opstår der jo venskaber, som man også kan bruge businessmæssigt. Så relationerne blandt medlemmerne er enormt vigtige.
Herefter bad Henrik Weiergang deltagerne om at diskutere ved bordene, hvordan møderne kunne gøres bedre. Der kom rigtig mange gode forslag og alle blev noteret af Thomas og Henrik.

 

Bl.a. blev det foreslået, at der skal være et morgenmøde ca. én gang hver måned og at der skal være mere tid til social snak og networking.
Der var også et ønske om, at møderne skulle have forskellige temaer, så man kan gå lidt mere i dybden med konkrete problemstillinger, og at man til disse temamøder, kan invitere eksterne oplægsholdere til at kigge forbi.

 

Andre foreslog, at variationen i møderne kunne komme ved at afholde møderne ude hos nogle af medlemmerne og ikke kun i Tinghuset, og at erhvervsrådet nogle gange kan lave faste bordplaner, så man bliver ’tvunget’ til at sidde ved siden af nogle, man ikke nødvendigvis kender i forvejen. Selvom maden smagte fortrinligt, mente nogle, at det heller ikke er nødvendigt, at Thomas går i køkkenet og laver brunch til hvert møde, men blot server lidt kaffe og rundstykker.

 

Til sidst var der et stort ønske om, at erhvervsrådet sender en deltagerliste forud for mødet, så alle har en idé om hvem, der deltager. På den måde kan man også undgå at bruge for meget tid på, at alle skal præsentere dem selv til hvert møde.

 

Kommunen har fokus på erhvervslivet
Efter alle deltagere havde præsenteret dem selv, fik borgmester Mogens Hauggaard ordet og kunne fortælle, at kommunen har stor fokus på erhvervslivet på Stevns. ”Vi har i samarbejde med Stevns Erhvervsråd planer om at gennemføre 8 virksomhedsbesøg i 2014, så vi kan danne os et endnu bedre billede af, hvad problemstillingerne er for de erhvervsdrivende på Stevns. ”

 

Han kunne også berette, at han selv og Thomas har haft møde med flere lokale ejendomsmæglere, for at høre deres mening omkring udviklingen af Stevns. De lagde ikke skjul på, at infrastrukturen i kommunen er en stor hindring for tilgangen af nye tilflyttere, og dermed også virksomheder, og dette er noget, kommunen vil arbejde på at forbedre.
Samtidig ville han også gerne appellere til, at erhvervslivet tog det nye Tinghus til sig.
– ”Det nye Tinghus er fantastisk, og vi håber, at folk i kommunen og erhvervslivet vil udnytte de mange muligheder, der ligger i huset bl.a. ved hjælp af al den nye teknologi, der er opsat efter renoveringen. ”
Til sidst blev alle budt på en rundvisning i Tinghuset og kunne herefter tage videre på deres respektive arbejdspladser med nye kontakter i bagagen.

Ser her hvornår der afholdes det næste morgennetværksmøde.