Udviklingsgruppen Stevns Klint søsætter nu et nyt erhvervspartnerprogram, der linker stevnske virksomheder med verdensarven. Du kan høre mere om din virksomheds muligheder for at blive en del af partnerprogrammet til informationsmøde 13. juni i Tinghuset.

Udviklingsgruppen Stevns Klint giver med det nye partnerprogram de lokale erhvervsdrivende en unik mulighed for at profilere deres verdensarvsprodukter og –ydelser. Det betyder at for eksempel fødevarer, overnatningssteder og events fremover kan få et fælles label, der både garanterer for høj kvalitet og lokal forankring.

Det nye Stevns Klint Verdensarv Partnerprogram bliver et gensidigt forpligtende samarbejde, der både brander de stevnske verdensarvsprodukter og sikrer at verdensarvens hovedfortælling om det dramatiske kapitel i jordens historie når bredt ud. Partnere kan være for eksempel turistvirksomheder, kunstnere, fødevareproducenter og uddannelsesinstitutioner.

Fælles logo og branding

De erhvervsdrivende, der optages i partnerprogrammet får adgang til at bruge det særlige partnerlogo på de optagede produkter eller ydelser, og får samtidig tildelt et partnerskilt, -flag og -certifikat til virksomheden og fælles markedsføringsmateriale. Desuden tilbydes partnere deltagelse i temaarrangementer og kurser samt seneste nyt fra verdensarven.

Gode erfaringer fra Vadehavet

Partnerprogram idéen er inspireret af de positive erfaringer, som de danske nationalparker gennem flere år har haft med partneraftaler. Derfor er Stevns Klint Verdensarv Partnerprogram udarbejdet i samarbejde med Nationalpark Vadehavet, der også blev verdensarv i 2014 og programmet vil på mange punkter tage afsæt i Vadehavets ordning.

Læs mere om vadehavets partnerprogram på nationalparkvadehavet.dk

Sommeren 2016 bliver brugt til at starte op, for derefter at evaluere og justere i efteråret 2016.

Sådan bliver du partner

Er du ejer af en virksomhed i verdensarvskommunen Stevns Kommune, der tilbyder produkter eller ydelser der er relateret til Stevns Klint?

Så kom til informationsmøde for alle interesserede potentielle partnere i Tinghuset i Store Heddinge mandag den 13. juni fra klokken 16.30 til 17.30 og hør meget mere om partnerprogrammet og dine muligheder. Tilmelding er ikke nødvendig.

Klokken 17.30 til 19.30 er der kvalificerende workshop for potentielle partnere, hvor der blandt andet vil være hjælp til at lave ansøgning. Tilmelding nødvendig til info@stevnsklint.org senest fredag den 10. juni klokken 9, der er begrænset antal pladser.

De bedømmer din ansøgning

Der er nedsat et partnerudvalg, der skal vurdere de indkomne ansøgninger:

  • Udviklingsgruppen Stevns Klint (2 pladser),
  • Nordisk Center for Lokale Fødevarer,
  • Visit Sydsjælland Møn/ Sydkyst Danmark,
  • Stevns Erhvervsråd,
  • Stevns Turistforening,
  • Østsjællands Museum,
  • Referencegruppe Stevns Klint Verdensarv (1 plads hver).

Der er lagt vægt på uvildighed og at der skal være ens og klare optagelseskriterier for alle ansøgere.

Første ansøgningsrunde har ansøgningsfrist mandag den 20. juni, herefter vil de første stevnske erhvervspartnere bliver udpeget ved en højtidelighed fredag den 1. juli 2016.

Site manager og sekretariatsleder for Udviklingsgruppen Stevns Klint Naja Habermann er tovholder for projektet og kan kontaktes på info@stevnsklint.org eller mobil 20546404.