Stevns Erhvervsråd kunne på sin generalforsamling mandag d. 19. marts se tilbage på et år i strategiens tegn og frem mod et nyt år, hvor det gode samarbejdet med Stevns Kommune ser ud til at vokse sig endnu stærkere.

Medlemmerne var mødt talstærkt op på Rødvig Kro & Badehotel til Stevns Erhvervsråds generalforsamling 2018. Her kunne de se tilbage på et år, som har været præget af bestyrelsens og sekretariatets arbejde med at udfolde strategien for de fire indsatsområder, som medlemmerne vedtog på sidste generalforsamling, hvoraf en af de mest markante er et nyt acceleratorprogram, som kort sagt går ud på, at en klynge af virksomheder går sammen om eksempelvis en fælles salgs-, markedsførings- eller afsætningskanal, som accelerer deres salg.

– Vi har valgt vores indsatsområder og udfoldet dette til handlingsplaner. Det har krævet en god analyse af mulighederne. Det er ikke så synligt, men et nødvendigt stykke arbejde, så vi sikrer den økonomiske bæredygtighed i vores indsatser – at det vi sætter i søen er blivende og har en effekt, forklarede Erhvervschef Thomas Christensen i sin beretning.

En af de mest markante tilføjelser til Stevns Erhvervsråds indsatser har i 2017 var ansættelsen af turismekonsulent Thor Nielsen, som er ansat med støtte fra Stevns Turistforening og Stevns Kommune. Derfor har erhvervsrådet været involveret i mange projekter, som falder uden for de vante erhvervsindsatser såsom et vandsportsprojekt og et projekt inden for hesteturisme.

– Vores nye turismekonsulent Thor sat gang i rigtigt mange nye initiativer for enten at løfte vores turismevirksomheder eller løfte Stevns som turistdestination, og vi oplever, at turismestrategien og en indsats for turismebranchen går fint i hånd med erhvervsstrategien, fortalte erhvervschef Thomas Christensen, som ser turismen som et af Stevns’ store vækstområder.

Stor politisk interesse for erhvervslivet

Charlotte Mannstaedt, som er formand for Stevns Erhvervsråd, lagde i sin beretning især vægt på det konstruktive samarbejde, hun lige nu oplever mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd.

– Stevns Erhvervsråd har normalt to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i sin bestyrelse, men efter konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse viste det sig, at den nye flertalsgruppe havde seriøse ambitioner om at gøre noget for erhvervslivet, og derfor gerne ville engagere sig med både to repræsentanter og to suppleanter, fortalte Charlotte Mannstaedt.

Det er især samarbejdet om den kommende erhvervspolitik for Stevns Kommune, som lige nu både optager bestyrelsen og sekretariatet i Stevns Erhvervsråd og det politiske niveau i Stevns Kommune. Efter at have modtaget inputs og forslag til prioriteringer af erhvervsindsatser fra erhvervslivet, kunne repræsentanter fra Stevns Erhvervsråd i sidste uge bringe erhvervslivets ønsker videre til kommunen til et møde med udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET).

– Det var efter min mening et fantastisk møde, der viste, at det engagement vi håbede på fra den nye flertalsgruppe, faktisk er tilstede. Jeg er ikke i tvivl om, at vi får et tæt og frugtbart samarbejde med fokus på endnu bedre forhold for virksomhederne i Stevns, fortalte Charlotte Mannstaedt med synlig begejstring.

Begejstringen blev delt af formand for AET, Mikkel Lundemann Rasmussen, som også er en af de politiske repræsentanter i Stevns Erhvervsråds bestyrelse. Han kunne på generalforsamlingen løfte lidt af sløret for de politiske ønsker til den nye erhvervspolitik, hvor en af nøgleordene er ”tydelighed”:

– Det skal være tydeligt, at Stevns kommune er en erhvervskommune. Det skal vi fortælle, og det skal vi handle ud fra. Der er kommet et fornyet fokus på erhvervsfremmeindsatsen, og den er blevet opprioriteret på den politiske dagsorden. Stevns kommune er og vil være en erhvervskommune, understregede Mikkel Lundemann Rasmussen.

Udskiftning i bestyrelsen

På generalforsamlingen var flere fra bestyrelsen på valg. Investeringschef Jan Erik Dahl Hansen blev genvalgt samtidig med at bestyrelsen kunne byde velkommen til to nye ansigter; Christian Jensen fra virksomheden Akademiet for Bevidst Lederskab og Dan Andersen fra De Forenede Dampvaskerier.

Som suppleanter blev tidligere medlem, advokat Finn Rasmussen valgt sammen med aut. el-installatør Henrik Frost.

Aftenen sluttede med et brag, da Stevns Erhvervsråd hædrede Madhuset Algade som Årets Iværksætter og Rødvig Ferieby som Årets Virksomhed i Stevns kommune.