Det er nu lidt over to år siden, at Stevns Erhvervsråd kom til verden, og det har været et par gode år
med fine resultater, men der ligger stadig meget arbejde forude, fortæller erhvervschefen.

En oktoberaften for to år siden mødtes en gruppe ihærdige stevnske erhvervsdrivende og besluttede sig for at stifte Stevns Erhvervsråd. Meget er sket siden den stiftende generalforsamling den 6. oktober 2011, og erhvervsrådet tæller i dag over 150 medlemsvirksomheder.

Efter erhvervsrådets fødsel fulgte et stort arbejde med først at afdække erhvervslivets behov og ønsker for derefter at forsøge at opfylde dem. Nu to år senere er erhvervsrådet ved at have nået de dengang opstillede mål.

-Siden vi startede, har vi arbejdet på at skabe tilbud til vores medlemmer, som de kan bruge til at styrke deres virksomheder. I dag tilbyder erhvervsrådet relevante kurser og arrangementer, stærke netværk, og vi står altid klar til at rådgive,
når behovet opstår. Samtidig er vi blevet en vigtig spiller på den erhvervspolitiske scene, hvor vi taler erhvervslivets sag. Vi oplever, at kommunen lytter til erhvervsrådet, og sammen har vi en god dialog om, hvordan vi kan forbedre erhvervslivets vilkår, fortæller erhvervschef Thomas Christensen.

En ekstra indsats

Thomas Christensen er glad for de fremskridt, der er sket i Stevns Erhvervsråd i løbet af de sidste to år, og han takker i den forbindelse for den opbakning, erhvervsrådet har fået fra erhvervslivet. Der dog stadig mange områder, der kræver en ekstra indsats fra erhvervsrådets side.

-Jeg er glad for det, vi har opnået, siden
vi startede, men der er stadig lang vej endnu og meget at arbejde videre med. Derfor præsenterede erhvervsrådet i august en erhvervsstrategi, der beskriver de fokusområder, hvor der skal gøres en særlig indsats i de kommende år. Strategien vil være med til at sikre, at der arbejdes fokuseret på at nå de mål, der vil skabe de bedste vilkår for erhvervslivet i Stevns, siger Thomas Christensen.

Flere private arbejdspladser, en bedre dialog mellem kommunen og erhvervslivet, mere hjælp og rådgivning til iværksættere og eksisterende virksomheder er nogle af de punkter, erhvervsrådet ifølge Thomas Christensen vil arbejde videre med.

Læs et resumé af Stevns Erhvervsråds erhvervsstrategi her.