Torsdag d. 28. september var over 100 erhvervsdrivende samlet i Hårlevhallens cafeteria, hvor Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd havde inviteret til fælles informationsmøde om SKATS kommende nyregistrering af alle erhvervs- og landbrugsejendomme.

Fra februar 2018 gennemfører SKAT en nyregistrering af alle bygninger til erhverv og landbrug i BBR, som bl.a. kræver en geokodning af de enkelte bygninger og en mere detaljeret registrering i BBR. I et forsøg på at imødekomme de mange rettelser, som nyregistreringen forventelig vil medføre, havde Stevns Kommune taget kontakt til Stevns Erhvervsråd for i fællesskab at gøre opmærksom på de kommende udfordringer.

Over 100 erhvervsdrivende var torsdag aften mødt frem til et fælles informationsmøde i Hårlevhallens Cafeteria for at blive klogere på, hvilke konsekvenser nyregistreringerne får for deres virksomheder, og hvordan de skal forholde sig. Til informationsmødet kunne de erhvervsdrivende bl.a. møde Chefkonsulent Lars Misser fra SKAT, der gennemgik baggrunden og formålet med projektet, og hvordan det kommer til at forløbe for virksomheds- og bygningsejere.

– Erfaringer fra andre kommuner viser, at ca. halvdelene af alle virksomheder vil blive kontaktet, fordi der mangler oplysninger i BBR, eller der er uklarhed omkring de registrerede data, forklarede Lars Misser.

Undgå flaskehalse

For at undgå flaskehalse i sagsbehandlingen, når den store pukkel af sager rammer Stevns Kommune, opfordrede Birgitte J.T.K Nielsen, som er Centerchef i Teknik & Miljø, de erhvervsdrivende til at være på forkant og tjekke deres BBR oplysninger f.eks., om man har bygninger, som ikke er registreret. Hvis det er tilfældet, er man velkommen til at tage kontakt til kommunens byggesagsteam,, som også kan hjælpe med en eventuel lovliggørelse af bygningen, og i Stevns Kommune er byggesagsbehandling gratis.

– Det sidste, vi har lyst til, er lange sagsbehandlingstider, så virksomheder, som allerede er, eller skal i gang med et byggeprojekt, bliver bremset i deres udvikling. Så gør erhvervslivet og kommunen en tjeneste og gennemgå dine oplysninger, inden SKAT begynder at ringe ud, lød opfordringen fra erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.

Efter indlæg fra SKAT og Kommunen kunne de erhvervsdrivende tage sig en snak med kommunens byggesagsbehandlere, og det var der mange, som benyttede sig af. En af deltagerne var Freddie Larsen fra Rødvig Au2shop, som roste kommunen og erhvervsrådet for at være på forkant med SKAT’s kommende kampagne.

– Det er et fint informationsmøde at arbejde videre ud fra, lød det fra Freddie Larsen.

Materiale og vejledninger fra mødet kan downloades på www.stevnserhvervsraad.dk/nyregistrering-bbr