Stevns Erhvervsråd byder Mette Riis Korsholm velkommen. Mette vil fra d. 9. februar være en del af kontoret på Algade som kommunikations- og marketingkonsulent.  De seneste år har Mette beskæftiget sig med formidling af musik og ophavsrettigheder i medlemsorganisationen Gramex. Den store interesse for kommunikation, virksomhedsstrategi og sprog har resulteret i en cand.merc.(kom.). Mette glæder sig meget til at tage del i formidlingen i Stevns Erhvervsråd.

Mette kan kontaktes på mette@stevnserhvervsraad.dk og på tlf. 24 76 40 01.