EU har netop åbnet en pulje på 187 mia. kr. til små og mellemstore virksomheder i hele EU. Danske virksomheder kan også få del i pengene. Men det kræver, at danske banker og venturefonde vil påtage sig en rolle som formidlere af EU-pengene. Og de har travlt, for pengene fordeles efter først-til-mølle.

Det finansielle kontaktpunkt i Erhvervsstyrelsen, Egil Rindorf:

Nye og gamle virksomheder i Danmark har brug for risikokapital til at realisere deres vækstambitioner. Med den nye pulje har EU åbnet en fantastisk mulighed for at styrke små og mellemstore danske virksomheders adgang til risikokapital. Og rollen som formidler af EU-pengene indebærer også kontante fordele for banker og venturefonde.

Erhvervsstyrelsen har etableret et finansielt kontaktpunkt, der skal øge kendskabet til EU’s pulje i Danmark – og hjælpe danske banker og venturefonde med at afsøge mulighederne for at blive formidlere af EU-pengene og derigennem styrke danske virksomheders adgang til kapital.

Puljen administreres af European Investment Fund (EIF) og European Investment Bank (EIB). Virksomhederne kan få adgang til den risikovillige kapital på to måder:

 • Indirekte adgang hvor danske virksomheder kan få bedre adgang til risikokapital via danske banker og venturefonde. Lån og garantier via en formidler skal være større end 25.000 euro og kan være på op til 7½ mio. euro, mens egenkapitalfaciliteten vil kunne bidrage med op til 50% medfinansiering i forbindelse med etableringen af nye venturefonde.
 • Direkte adgang hvor større danske virksomheder kan ansøge om lån til store forsknings- og innovationsprojekter direkte hos EIB. Lån ydet direkte fra EIB skal være større end 7½ mio. euro og kan være på helt op til 300 mio. euro.

Rollen som formidler af EU-midlerne kræver en ekstra indsats. Men de finansielle instrumenter giver til gengæld banker og venturefonde en række fordele: EIF og EIB påtager sig en del af risikoen ved bankernes udlån og reducerer belastningen på bankernes egenkapital. Og danske investorer får igennem EIF lidt lettere adgang til at rejse kapital i forbindelse med etableringen af nye venturefonde.

Der er allerede gode eksempler fra Danmark på banker og venturefonde, som har haft glæde af tilsvarende ordninger. Det gælder blandt andet Vækstfonden, Nordea og venturefonden Northcap Partners.

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Dorte Kaiser 35 29 19 51

Fakta

 • EU-midlerne stammer fra:
  • InnovFin-ordningen relateret til Horizon 2020 rammeprogrammet for forskning og innovation
  • COSME rammeprogrammet for SMV’ers konkurrenceevne.
 • EIF har i august 2014 åbnet for indsendelse af ansøgninger om godkendelse som formidler af garantier og lån under de finansielle instrumenter. Det forventes, at EIF vil åbne for indsendelsen af ansøgninger vedr. formidling af egenkapitalfaciliteterne under de finansielle instrumenter i løbet af 2014.
 • Det finansielle kontaktpunkt: Specialkonsulent Egil Rindorf, egirin@erst.dk, tlf. 35 29 10 11.

Danske formidlere af EU’s finansielle instrumenter

Vækstfonden

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der har til formål at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital til rådighed for danske SMV’er. Vækstfonden samarbejder løbende med EIF og har i 2013 indgået to formidlingsaftaler med EIF:

 1. En mikro-lånsfacilitet, der understøtter Vækstfondens kautionsaktivitet for mikrolån, dvs. lån til virksomheder med et finansieringsbehov under 185.000 kr.
 2. En lånegarantifacilitet, som understøtter Vækstfondens bevilling af Vækstlån til iværksættere.

De to aftaler betyder til sammen, at ca. 500 danske SMV’er og iværksættere, som ellers ikke ville kunne låne penge, opnår adgang til lånefinansiering.

Aftalerne med EIF betyder, at Vækstfondens risiko for tab i forbindelse med Vækstkautioner til mikrolån reduceres. Aftalen om tabsdækning for Vækstfondens iværksætterlån betyder, at endnu flere iværksættere får et lån via Vækstfonden.

Kontakt: Vicedirektør Rolf Kjærgaard, rk@vf.dk, tlf. 40 81 09 96

Northcap Partners

Northcap Partners etablerede i 2012 en ny venturefond med penge fra EU’s finansielle instrumenter med henblik på at investere i IKT-virksomheder med stort vækstpotentiale. EIF indgår med et bidrag på ca. 150 mio. kr. i en kreds af i alt 11 investorer, som også tæller Vækstfonden og Danica.

EIF og EU’s finansielle instrumenter har givet Northcap Partners mulighed for at rejse tilstrækkelig kapital til etableringen af en stærk fond. Men for Northcap Partners har samarbejdet med EIF også givet adgang til sparring og EIF’s internationale netværk af investorer. Endelig har godkendelsen af Northcap Partners som formidler af EU’s finansielle instrumenter fungeret som en blåstempling af fonden, hvilket giver et godt afsæt for at tiltrække yderligere investorer.

Kontakt: Co-founder and general partner Thomas Weilby Knudsen, twk@northcap.vc, tlf. 70 22 40 20

Nordea

Nordea har brugt EU’s finansielle instrumenter til at lancere et nyt låneprodukt, som retter sig mod innovative virksomheder med gode vækstperspektiver. Aftalen med EIF blev indgået i januar 2014 og betyder, at EIF via EU’s finansielle instrumenter kautionerer for halvdelen af en låneramme på i alt én milliard kroner. Denne kaution giver Nordea mulighed for at tilbyde lån til en lavere pris end ellers sammenlignelige produkter. Det er Nordea, der alene forvalter midlerne, og lånene tilbydes efter en almindelig kreditvurdering.

EU’s finansielle instrumenter har givet Nordea mulighed for at tilbyde et nyt, attraktivt låneprodukt som retter sig mod en erhvervskundegruppe med et stort vækstpotentiale. For Nordea er lanceringen af dette låneprodukt også et element i varetagelsen af bankens samfundsmæssige ansvar, særligt i forhold til at sikre danske SMV’er adgang til finansiering, og ikke mindst skabe innovation og dermed arbejdspladser i Danmark.

Kontakt: Chef for Erhvervskunder Claus Greve, claus.greve@nordea.dk, tlf. 33 33 20 20

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk