I 2016 fik Adamsen A/S 210.000 kr. fra Udvikling Stevns til opbygge virksomheden Angle.design. Du kan også søge støtte til dit erhvervsprojekt, hvis du har en god idé, som kan skabe arbejdspladser. Næste ansøgningsfrist er 1. februar, hvor der er 1 million kroner i puljen.

I 2016 stod Niels Freitag og Henrik Nielsen fra tømrer- og tækkevirksomheden Adamsen A/S med en god idé – de havde opfundet er unikt skinnesystem, Angle.design, som gjorde det markant nemmere og hurtigere at skære plader til. De to ejerledere er ikke bange for en udfordring – tværtimod. De kunne se potentiale i det nye produkt, som de gerne ville have patenteret og sendt på markedet. Men at opbygge en helt ny produktionsvirksomhed er ikke uden omkostninger. Derfor søgte de midler fra Udvikling Stevns, som besluttede at støtte projektet med 210.000 kr.

Projektmidlerne fra Udvikling Stevns er bl.a. blevet brugt til at opbygge faciliteter til den nye virksomhed, til at lave hjemmeside og andet markedsføringsmateriale, til konsulentbistand og til messedeltagelse.

Angle.design blev patenteret og kom på markedet i foråret 2018, og i dag bliver der ca. sendt tyve skinnesystemer afsted om ugen fra virksomheden, som holder til i det sydlige Stevns. Udover at bidrage til den lokale vækst har virksomheden foreløbigt skabt arbejdspladser til tre medarbejdere i fleksjob.

Din virksomhed kan også få støtte

Vil du udvide produktionen, udvikle et nyt produkt, købe en ny maskine, stable et helt nyt forretningskoncept på benene eller noget helt fjerde? Så kan du også søge om finansiering fra Udvikling Stevns.

Udvikling Stevns uddeler årligt 1 mio. kr. i LAG-midler fra EU.  Virksomheder, foreninger, institutioner og privatpersoner kan ansøge om at få andel i midlerne til et specifikt projekt. Projektet skal bidrage til at opfylde mindst ét af følgende tre mål, for at komme i betragtning til støtte:

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten i Stevns Kommune.

Et projekt skal have tilskudsberettigede udgifter på mindst 100.000 kr. for at få støtte, og Udvikling Stevns støtter med maks. 50 % af de tilskudsberettigede udgifter – altså min. 50.000 kr.

Der er én årlig ansøgningsfrist, som næste gang er 1. februar 2019.

Du kan læse om, hvordan du søger støtte på www.udviklingstevns.dk/soeg-tilskud/, ligesom du er velkommen til at kontakte LAG-koordinator Thomas Christensen tlf. 30619952 – koordinator@udviklingstevns.dk