Er din fokus at vinde nye ordrer på Femern Bælt-forbindelsen? Så er det nu, du skal ud af starthullerne. For den 21. januar 2014 inviterer Femern A/S for anden gang til Industry Day i Ingeniørernes Hus i København. Og du har mulighed for at få en gratis udstillingsstand, som du kan bruge som base, når såvel bygherrer som leverandører mødes for at gennemgå det seneste udbud på tekniske og mekaniske installationsarbejder i tunnelen.

På Industry Day vil interesserede leverandører og underleverandører få en detaljeret præsentation af, hvad indholdet i de to kontrakter er. Præsentationen har til formål at give et grundigt indtryk af opgavernes omfang og karakter, så virksomhederne får mulighed for at vurdere, hvilke konkrete leverancer, de kunne være interesserede i at byde på, og hvilke partnere de vil danne joint ventures med. Endelig giver Industry Day også mulighed for at møde bygherrens ledelse og medarbejdere.

Gratis udstillingsstand og ‘business-mingling’
Som et særligt tilbud til leverandører og underleverandører er der indlagt tre seancer i programmet, hvor deltagerne kan ‘mingle’ – eller ‘networke’ som det hedder på nudansk.

Det er også muligt for virksomheder, der ønsker at levere serviceydelser eller mindre leverancer, at deltage med en udstilling inden for et areal på 1 m2 og med maksimalt ét bord og en roll-up.

Praktiske oplysninger
Tid & sted:
Industry Day finder sted d. 21. januar 2014 i Ingeniørernes Hus, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V kl. 9.00 til 16.00.

Tilmelding: Det er nødvendigt med særskilt tilmelding til Industry Day. Det kan ske via Femerns A/S hjemmeside eller via dette link: Tilmelding til Industry Day

Bestilling af udstillingsstand: Gøres særskilt til Danila Bohn påefter først til mølle princippet.

Tilmelding til netværks arrangementer: Gøres særskilt til Danila Bohn på