EU-DK Support er et netværk, der er oprettet for at hjælpe virksomheder med at få del i EU-finansieringen indenfor blandt andet erhvervsudvikling og iværksætteri.

Netværket består af omkring 40 landsdækkende, regionale og lokale institutioner, der rådgiver danske brugere om deltagelse i EU-programmer.
På hjemmesiden eusupport.dk har du mulighed for at få overblik over de muligheder, der findes for EU-støtte. Siden er samtidig en guide til at finde en rådgiver, der kan hjælp lige præcis dig videre i processen.

Du kan få rådgivning i forhold til følgende programmer

Horizon 2020
EU’s nye program for forskning og innovation med 79,4 mia. euro i puljen. Programmet er opdelt i tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)
Programmet henvender sig til iværksættere, SMV’er og erhvervsfremmeorganisationer. COSME har et budget på 2,3 mia. euro.

Connecting Europe Facility
CEF understøtter målrettede investeringer i infrastruktur i Europa inden for transport, energi og bredbånd & digital service. Programmet forventes at få et samlet budget på 33,2 mia. euro.

Et Kreativt Europa
Programmet yder med et budget på 1,46 mia. euro støtte til iværksætteri, udvikling, uddannelse, distribution og markedsføring af europæiske medieproduktioner.

Strukturfondene
Strukturfondene er finansieret af EU og nationale midler i fællesskab og støtter regionale udviklingsprogrammer og –projekter. I Danmark støttes regional konkurrenceevne og – beskæftigelse samt Europæisk territorialt samarbejde.