En ofte overset, men meget værdifuld disciplin for alle virksomheder

Arbejdsløsheden i Danmark er lav og det betyder at rigtig mange virksomheder på tværs af brancher har problemer med at skaffe nye medarbejdere. Det betyder også, at fastholdelse af eksisterende medarbejdere er blevet endnu vigtigere. Vi har bedt forretningsudvikler i Stevns Erhverv, Peter Bisgaard komme med sine bedste råd til, hvordan du kan arbejde med fastholdelse af medarbejdere.

1

Hav en klar, positiv og gennemsigtig virksomhedskultur. Din virksomhedskultur hjælper med at fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere, som deler dine værdier. Sørg for at kommunikere din kultur både internt og eksternt så den lever blandt medarbejderne fx på din virksomhedens hjemmeside og på sociale medier.

2

Tilbyd konkurrencedygtige løn og goder. Frynsegoder kan gøre en stor forskel i at fastholde og tiltrække gode medarbejdere. Hav styr på hvad dine konkurrenter gør. Eksempler kan være, 4 dags arbejdsuge, 7 ugers ferie, på kursus mindst en gang om året eller noget helt andet der er værdifuldt for dit personale.

3

Trivsel og godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat og respekteret giver lyst til at blive i virksomheden. Start med ledelsen og sørg for at alle ledere er nærværende for alle medarbejdere og har fokus på trivsel. Husk, at medarbejdernes trivsel og kundens tilfredshed er ofte to sider af samme sag. Ved at investere i medarbejderes velbefindende og skabe et godt arbejdsmiljø, sikrer du grundlaget for en god kundeoplevelse.

4

Fremhæv udviklingsmulighederne, det er en af de vigtigste faktorer for at fast holde dine medarbejdere. Langt de fleste vil rigtig gerne udvikle sig, så lav faste årlige kursusmuligheder eller tilbud om efteruddannelse.

5

Faglighed og anerkendelse i udførelsen af opgaver. Giv medarbejderne meningsfulde opgaver og projekter, som de kan blive stolte af, det er en stærk og motiverende mulighed for at bidrage til virksomhedens succes. Det giver dem følelsen af at gøre en forskel.

6

Opret en rigtig god onboarding-proces, som løber de først 3-6 mdr. medarbejderen er i virksomheden. Beskriv i detaljer hvordan du vil sikre, at den nye medarbejder hurtigt bliver en del af virksomhedens arbejdskultur og bliver introduceret til hverdagen og arbejdsopgaverne. Giv en grundig gennemgang af virksomhedens mål og serviceniveau.

Tildel en mentor som kan hjælpe den nye medarbejder de første 6 mdr. Det hjælper nye medarbejdere til at føle sig velkomne og integrere sig hurtigere og bedre i virksomheden.

40% af alle opsigelser sker indenfor det første år i virksomheden, det ville i mange tilfælde kunne undgås med en god onboarding-proces på plads.

 

Spørg mig

Peter Bisgaard

Peter Bisgaard

Forretningsudvikler

Brug dit netværk til inspiration

Sidst, men ikke mindst opfordrer Peter til, at du søger inspiration hos dit netværk, kollegaer, advisory board, eller dit nuværende personale. Spørg og lyt. Hvis du lykkes med at gøre din virksomhed mere attraktiv at være i, og dermed fastholde medarbejderne, kan det blive ekstremt værdifuldt i det lange løb. Det kan betyde forskellen mellem at vækste og måtte sige nej til opgaver.

Bliv medlem af Stevns Erhverv

Stevns Erhverv består af omkring 200 medlemmer. Du kan også støtte op om Stevns Erhvervs arbejde og få indflydelse på erhvervslivet i dit lokalområde.