Lørdag den 24. november kl. 14.30 – 16 afholdes der fernisering af skulpturparken i Store Heddinge, som skal gøre det mere attraktivt at besøge og handle i byen. 

Værkerne står endnu ude ved Stevns Fyr, men vil de kommende uger komme på plads på deres fundamenter i parken langs Kronhøjvej.

Allerede i løbet af uge 44 vil gravearbejdet gå i gang, så der kommer til at ske en del i området, i perioden op til ferniseringen.

“Det er en stor glæde endelig at kunne få skulpturerne på plads i St. Heddinge”, udtaler Tim Warner, formand for St. Heddinge Borger- og Handelstandsforening, der står bag projektet. “Det har været en lang proces, og meget vi har skulle lære på vejen. Denne her slags projekter, med placering af større ting i det offentlige rum, kræver forskellige myndigheders godkendelse, da der både skal tages hensyn til sikkerhed for trafikken og de besøgende i parkområdet, og det er nu endeligt på plads alt sammen.”

Symposieholdet: Forrest fra venstre: Vera Rahbek, Charlotte Mannstaedt, Morten Schmidt, Rikke Goldbech, Mai Ane Pil Siedentopp, Jens Chr. Jensen, Tina Kallehave, Freja Niemann Lundrup og Thomas Wiesner Bagest fra venstre: Lelou Kjærulf, Sofie Amalie Andersen, Ylva Westerhult, Tine Hecht-Pedersen, Pontus Kjerrman, Jens Hanse og Bo Karberg

Symposieholdet:
Forrest fra venstre: Vera Rahbek, Charlotte Mannstaedt, Morten Schmidt, Rikke Goldbech, Mai Ane Pil Siedentopp, Jens Chr. Jensen, Tina Kallehave, Freja Niemann Lundrup og Thomas Wiesner
Bagest fra venstre: Lelou Kjærulf, Sofie Amalie Andersen, Ylva Westerhult, Tine Hecht-Pedersen, Pontus Kjerrman, Jens Hanse og Bo Karberg

Skulpturerne blev til ved Verdensarv Stevns Symposium 2018, hvor 12 kunstnere boede og arbejdede ude ved Stevns Fyrcenter fra den 25. august til den 9. september. “Hele processen med tilblivelsen af skulpturerne var fantastisk. Der kom en del besøgende forbi ude ved fyret i perioden, og alle kunne mærke den gode stemning der var på holdet, og det var en oplevelse at se værkerne blive til dag for dag”, udtaler Charlotte Mannstaedt. “Den slags må vi se at få gjort noget mere af her på Stevns, for det giver virkeligt noget til lokalsamfundet. Alene omfanget af lokale håndværkerne og leverandører der har været i sving, for at komme i mål med projektet, er en gevinst. Desuden er alle de involverede kunstnere nu gode ambassadører for Stevns, fordi de har haft en rigtig god oplevelse med at være her og samarbejde med os”.

Alle borgere inviteres til at komme forbi lørdag den 24. november kl. 14.30, hvor borgmester Anette Mortensen vil indvie parken formelt, og hvor der vil blive serveret lidt lunt at drikke og spise, det fremskredne efterår taget i betragtning.

Skulpturparken er første og vigtigste del af det store kommunalt- og LAGstøttede projekt ”Liv og Handel i Store Heddinge”, som Store Heddinge Borger og Hansdelstandsforening står bag. Når det er helt færdigt, vil besøgende i Store Heddinge også kunne opleve en ny legeplads, nogle bord-bænke-sæt omkring grillpladser og en meget lang kridt-tavle. Alt sammen for at skabe nye muligheder for, at handlende og turister har lyst til at blive i længere tid og derved får flere oplevelser i Store Heddinge.