De sidste to år har Stevns kommune oplevet et større antal tilflyttere end fraflyttere. Det er især Rødvig og Strøby Egede, de nye borgere slår sig ned, men også Strøby oplever en stigende tilflytning.

I 2014 og 2015 steg befolkningstallet i kommunen med ca. 140 personer om året. Der har samtidig været en øget indvandring i kommunen, der sammen med stigningen af tilflyttere resulterede i, at befolkningstallet i 2015 steg med i alt 240 personer.

befolkning

Det er primært området omkring Rødvig, Strøby og Strøby Egede, der oplever den største tilflytning, hvor befolkningstallet er steget med over 3% i 2014-2015.

Særligt området omkring Strøby og Strøby Egede kommer til at få mange nye beboere i de kommende tre år, hvor Stevns Kommune forventer at udstykke 200 grunde årligt.

“Hvis vi taler om 600 grunde, hvor der i snit flytter tre personer ind, kommer vi – groft regnet – til at opleve en stigning på ca. 50% i befolkningen i Strøby Egede. Vi vil i højere og højere grad opleve, at byen smelter sammen med Strøby, som vi allerede ser det med etableringen af det nye boligområde Nicolinelund,” lyder forventningen fra erhvervschef Thomas Christensen, som tror at den kraftige vækst i Køge med et stigende antal arbejdspladser gør, at flere og flere vælger at bosætte sig i den nordlige del af Stevns.

Stigende boligpriser

I takt med at flere flytter til kommunen bliver der også solgt flere huse. I 2013 vendte kurven for alvor, og siden er der blevet solgt markant flere huse sammenlignet med de seneste år. I 2015 blev der handlet 41% flere boliger end i 2014.

handelmedhuse

Priserne på parcel- og rækkehuse har været dalende indtil 2013, men efter at handlen med husene er steget, er den gennemsnitlige kvadratmeterpris fulgt lige så stille med. Fra juni 2014 til juni 2015 er Stevns den kommune i landet, der har oplevet den største prisstigning på hele 37,9%. I 2015 steg gennemsnitsprisen på boliger i kommunen med 11,6%.

Artiklen tager udgangspunkt i tallene fra VækstVilkår 2016 for Stevns Kommune. Du kan læse hele analysen her.