En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at SMV’erne samlet set vinder flere offentlige kontrakter – dog ikke inden for bygge- og anlægsbranchen. Stevns Kommune har dog stor fokus på at gøre kommunens udbud inden for byggeri og anlæg tilgængelige for de lokale virksomheder, som udelukkende består af SMV’er. Derfor er andelen af opgaver, der går til SMV’er langt højere i Stevns Kommune end på landsplan. 

Små virksomheders andel af de offentlige kontrakter er stigende. Det viser en analyse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Analysen viser bl.a., at den andel af de offentlige udbud, de såkaldte EU-bud, der vindes af små virksomheder med under 50 ansatte, er steget med ca. 30 % fra 2015 til 2017.

Vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt glæder sig over den generelle udvikling, men er bekymret over udviklingen i bygge- og anlæg:

– Helt overordnet er det rigtig positivt, at flere SMV’ere har fået mulighed for at levere til det offentlige. Det understreger, at SMV’erne er konkurrencedygtige på både pris og kvalitet. Stigningen på 30 % dækker dog over forskelle. Det er særligt for varekøb, at SMV’erne har vundet terræn, mens der på bygge- og anlægsområdet har været en betydelig tilbagegang. Umiddelbart vækker det grund til bekymring, siger han.

Læs mere om analysen 

Stevns har flere lokale leverandører inden for bygge- og anlæg 

Analysen viser, at udviklingen for bygge- og anlægsopgaverne fra 2015 til 2017 er faldet til fra 32 pct. til 25 pct., hvilket formentlig skyldes, at flere opgaver er blevet udbudt som hoved- eller totalentrepriser, som afskærer mindre virksomheder fra at byde på opgaverne.

I Stevns Kommune har man gennem en årrække haft stor fokus på at udbyde bygge- og anlægsopgaver på en måde, så Stevns’ virksomheder, som udelukkende består af små og mellemstore virksomheder, også kan være med om buddet. Derfor registrerer kommunen løbende, hvor mange bygge- og anlægsopgaver, som går til lokale virksomheder, og i Stevns Kommune går opgaverne langt oftere til en SMV i form af en lokal virksomhed, end det er tilfældet på landsplan.

I 2017 gik hele 67,4% af kommunens bygge- og anlægsopgaver til lokale virksomheder fra Stevns. I 2018 var tallet faldet til 44,85%, hvilket dog især skyldes, at årets største opgave – byggeriet af Sydstevnshallen – gik til en virksomhed uden for kommunen.

Stevns Kommune inviterer hvert år til udbudsmøde, for at gøre kommende bygge- og anlægsopgaver synlige og tilgængelige for lokale leverandører

Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd inviterer hvert år til udbudsmøde, for at gøre kommende bygge- og anlægsopgaver synlige og tilgængelige for lokale leverandører.

Som et led i at gøre kommende udbud tilgængelige for de lokale bygge- og anlægsvirksomheder, inviterer Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd hvert år de erhvervsdrivende til et årligt udbudsmøde.

– Vi har stor fokus på at udbyde opgaverne på en måde, så vores lokale virksomheder kan byde ind, og så opgaverne er synlige, fortalte lederen af Stevns Ejendomme, Jesper Boesen, ved det seneste udbudsmøde i januar.

For at lære potentielle lokale leverandører bedre at kende opfordrede han ved samme lejlighed virksomhederne til at kontakte kommunen:

– Vi kender efterhånden en del af jer rigtig godt, men unge og nye virksomheder er meget velkomne til at ringe til os, så vi kan tage et møde, hvor I kan præsentere jer. Vi vil nemlig gerne have masser af lokale virksomheder at handle med.

Læs mere om seneste udbudsmøde 

 

Kilde: SMVdanmark