Nu kan du stifte en virksomhed for kun én krone. De såkaldte iværksætterselskaber (IVS’er) er en ny selskabsform, der giver mulighed for at starte en virksomhed på linje med et Anpartsselskab, men uden at indskyde 50.000 kroner fra start.

Der er dog både fordele og ulemper ved den nye selskabsform, som man skal være bevidst om.

Fordele:

  • Du kan stifte virksomhed for kun én krone, hvorimod der skal indskydes 50.000 kroner for at stifte et ApS eller 500.000 kroner for et A/S.

 

  • Du har kun en minimal grad af personlig risiko, fordi du ligesom ved ApS eller A/S ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Derfor er dit personlige tab kun begrænset til det beløb, du har indskudt i virksomheden. Du skal dog være opmærksom på, at du hæfter, hvis du påtager dig at kautionere.
  • Der er mulighed for skattefrit at konvertere dit IVS til et ApS, når du har opnået en egenkapital på 50.000 kroner.

 

Ulemper:

  • Du er forpligtet til at opspare mindst 25 procent af dit overskud hvert år i selskabet, og du kan ikke tage overskud ud af selskabet, før du har opsparet en egenkapital på 50.000 kroner.

 

  • Interessenter og leverandører kan være mere påpasselige med fx at give kredit, da de er dårligere stillet, hvis din virksomhed går konkurs, end de vil være, hvis du hæfter personligt eller har en ApS med minimum 50.000 kroner i egenkapital. Derudover kan et IVS i nogle kredse opfattes mindre professionelt.
  • Der stilles flere krav til dig end ved en enkeltmandsvirksomhed eller I/S. Iværksætterselskaberne er omfattet af de almindelige regler for anpartsselskaber, ligesom et iværksætterselskab skal overholde årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse m.v. Derudover er det ledelsens ansvar at sikre sig, at kapitalgrundlaget er forsvarligt.
  • Når/hvis dit IVS skal omdannes til et anpartsselskab, er der nogle formalia, krav og erklæringer, der skal på plads, og det koster penge. Derfor er det klogt at overveje, om det fra start er bedre at starte et ApS på trods af det større kapitalkrav.

 

Hvis du har spørgsmål, du endnu ikke har fået besvaret, er du velkomme til at kontakte Stevns Erhvervsråd og få en snak med vores virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen.

Kilde: ASE