Bestyrelsesformand for Stevns Erhvervsråd, advokat Finn Rasmussen fra Advokathuset Stevns, fejrer sin 50-års fødselsdag tirsdag den 12. august 2014.

Advokat Finn Rasmussen blev inviteret til Stevns i 2005 af advokat Troels Grunstrup, hvor han var udset til at overtage Grunstrups forretning. Han kom fra en stilling som advokat i Det Fynske Landbocenter, Odense. Fra august 2006 har advokat Finn Rasmussen drevet forretning fra Algade 17 i Store Heddinge.

Advokat Finn Rasmussen har stor erfaring med generel rådgivning af både erhvervsvirksomheder og private inden for stort set alle områder af juraen. Han fører tillige retssager og foretager virksomhedsoverdragelser, og hans specialer er bl.a. generationsskifte, landbrugsret og lejeret.

Gennem sit virke som advokat i Advokathuset Stevns har Finn Rasmussen stiftet bekendtskab med et bredt udsnit af erhvervsvirksomhederne i Stevns. Den daglige kontakt med virksomhederne inspirerer ham til at skabe samarbejde i erhvervslivet blandt andet gennem de lokale erhvervsforeninger, som han har været meget involveret i, siden han kom til Stevns.

Allerede før kommunesammenlægningen arbejdede Finn Rasmussen for at skabe erhvervsnetværk på hele Stevns. Han var således medlem af den tidligere Vallø Erhvervsgruppe, der under hans formandskab – og efter kommunesammenlægningen – fik ændret navn og formål til Stevns Erhvervs Netværk.

Advokat Finn Rasmussen har desuden tidligere været medlem af Store Heddinge Handelsstandsforening og Rotary. Efter etableringen af Stevns Erhvervsråd har han dog primært valgt at forfølge denne forenings formål: At udvikle mulighederne for erhvervsvirksomhederne på Stevns og at skabe et fælles erhvervsnetværk for alle erhvervsvirksomheder, der har interesse for samarbejde. Men også uden for Stevns gør han en indsats for faglig udvikling og netværksdannelse gennem sit arbejde som bestyrelsesmedlem i Danske Advokaters faggruppe for entrepriseret og erhvervsejendomme.

Siden marts 2013 har Finn Rasmussen været bestyrelsesformand for Stevns Erhvervsråd, hvor han har haft afgørende indflydelse på udviklingen af erhvervsrådets mange aktiviteter til glæde for det lokale erhvervsliv.

Den runde fødselsdag fejres på dagen d. 12. august med en reception på Konference & Hotel Klinten, hvor kunder, forretningsforbindelser og venner af Advokathuset Stevns inviteres til at festligholde dagen. Receptionen er fra kl. 13.00 til kl. 17.00.