vindmøller
Projekt

Fremtidens Globale Lokalsamfund

Med Fremtidens Globale Lokalsamfund udarbejdes en vision og strategi med en 10 års plan for udviklingen af erhvervslivet på Stevns.

Projektet er begyndt fra en nysgerrighed om, hvordan de nyeste trends og samfundstendenser kommer til at påvirke et landdistrikt og erhvervsudviklingen på Stevns.

Fremtidens Globale Lokalsamfund skal være med til at identificere muligheder og barrierer for udviklingen af erhvervslivet og se på, hvordan erhvervslivet i højere grad blive en driver for den lokale udvikling og samarbejder fx med andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og Stevns Kommune.

Projektet byder erhvervslivet, kommunen, uddannelsesinstitutioner og foreninger inden for i maskinrummet i udviklingen af vision og strategien.

Kom med dit input til fremtidens erhvervsliv på Stevns

Der afholdes en række arbejdsmøder over sommeren 2024, hvor alle kan komme med input til vision, strategi og prioritering af de vigtigste emner at arbejde med.

Første arbejdsmøde og kick-off afholdes den 16. maj kl. 14-17 på Hotel Klinten i Rødvig.

Derefter afholdes 3 tematiserede arbejdsmøder og et arbejdsmøde med fokus på konceptudvikling. Temaerne vælges ud fra hvor der er et potentiale for erhvervslivet.

Den langsigtede plan med strategien og indsatserne er at udvikle nye løsninger, som kan imødekomme globale trends, som forventes at påvirke velfærdssamfundet, sikre fremtidige arbejdspladser og vækst i virksomhederne.

Stevns Erhverv har modtaget en bevilling fra Landdistriktspuljen til at udfolde projektet ”Fremtidens globale lokalsamfund”. Projektet løber fra 1. september 2023 til den 31. december 2024.

Fase 1

Projektet starter med en analyse, hvor der samles data fra strategier, trends, tendenser, som kombineres med deltagelse af en fremtidsforsker og forskere fra Syddansk Universitet inden for landdistriktsforskning. Outputtet bliver en kort rapport om de 4-5 indsatsområder, som er relevante at arbejde videre med som udgangspunkt for strategien.

Fase 2

Anden fase af i udviklingen er afholdelsen af en række workshops baseret på de 4-5 indsatsområder, som er identificeret i analysefasen. Deltagerne på workshops er interessenter fra Stevns fx virksomheder, borgere, foreninger mv.

Fase 3

Sidste fase skal bruges på at skrive strategien med input fra de to foregående faser. Strategien skal indeholde vision, målsætning, udfoldelse af de 4-5 temaer og en handlingsplan for realisering af hvert tema. Strategien skal bruges som grundlag for at søge funding til at realisere identificerede indsatsområder gennem fx EU-midler.

 

Arrangementer og events

Datoer for arbejdsmøder:

Visionen for Stevns
16. maj, Kick-off kl. 14-17 på HK Klinten. Fokus på fremtiden og inputs til visionen for Stevns

 

Tematiserede arbejdsmøder: Alle dage kl. 15-17

29. maj – Oplevelsesøkonomi

30. maj – Arbejdskraft

4. juni – Livslang Læring

 

Konceptudviklingsworkshop

21. august, kl. 13.30-17 hos Cafe Vallø Golf

 

Det er gratis at deltage på alle møder, men kræver en tilmelding.
Tilmeld til konceptudviklingsworkshop

 

Vi er klar til at hjælpe

Spørg mig

Mette Lerdorf

Mette Lerdorf

Projektkonsulent

Mette er projektleder på Fremtidens Globale Lokalsamfund. Er du nysgerrig på projektet generelt, så kan du kontakte Mette.

Interesseret?

Vil du høre mere om projektet, så kontakt mig

Vores viden er din fordel

Mød Stevns Erhverv

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Direktør

Cathleen Diana Pedersen

Cathleen Diana Pedersen

Turismekonsulent

Marie Bisschop-Thomsen

Marie Bisschop-Thomsen

Kommunikations- og Marketingkonsulent

Mette Lerdorf

Mette Lerdorf

Projektkonsulent

Peter Bisgaard

Peter Bisgaard

Forretningsudvikler

Netværk, viden og fællesskab

Bliv en del af noget større i Stevns

Medlemmer

Årlige arrangementer

%

Genialt

Skyd genvej til viden og netværk

Meld dig ind i Stevns Erhvervsråd

Som medlem af Stevns Erhvervsråd har du nem adgang til en lang række fordele, spændende arrangementer og et stort lokalt netværk af lokale erhvervsdrivende.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Stevns Erhvervsråd.

7 + 11 =

Kontakt

Stevns Erhverv
Tinghuset
Algade 8
4660 Store Heddinge

Telefon: 24 76 40 01
E-mail: info@stevnserhverv.dk

CVR. nr. 34001227

Links