Stevns Erhvervsråd holdt 13. marts ordinær generalforsamling, hvor formanden og erhvervschefen bl.a. kunne berette om et år præget af erhvervspolitik og reformen af erhvervsfremmesystemet.

Et halvt hundrede medlemmer var 13. marts samlet til Stevns Erhvervsråds ordinære generalforsamling på Restaurant Harmonien for at gøre status på det seneste år og høre om det kommende.

2018 var i høj grad erhvervspolitikkens år. Året blev indledt med et velbesøgt Erhvervstræf, hvor Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune i fællesskab hentede inputs fra erhvervslivet til kommunens nye erhvervspolitik, og erhvervsrådet har i det hele taget spillet en stor rolle i forhold til at viderebringe erhvervslivets ønsker til den nye erhvervspolitik, som netop er trådt i kraft, og som Stevns Erhvervsråd er med til at realisere:

– At det er en super god erhvervspolitik er selvfølgelig ikke det samme som, at nu er alt som vi kunne drømme om, fra den ene dag til den anden. Der skal arbejdes for at nå de mål der er sat, både fra Stevns Erhvervsråds side og fra kommunen side, og først og fremmest i fællesskab, understregede formand Charlotte Mannstaedt i sin beretning.

Til kamp for den lokale erhvervsservice

Stevns Erhvervsråds medlemmer kunne samtidig se tilbage på et år, som bl.a. har været præget af regeringens reform af erhvervsfremmesystemet.

Forenklingsudvalget lagde i foråret op til at forbyde kommunerne at finansiere den lokale erhvervsservice, hvilket ville have gjort det umuligt for erhvervsrådet at vejlede lokale virksomheder og iværksættere samt at deltage i udviklingen af Stevns som erhvervskommune. Derfor gik Stevns Erhvervsråd sammen med Dansk Erhvervsfremme, KL og lokale virksomheder aktivt ind i kampen for at bevare den lokale erhvervsservice. Bl.a. fik formand Charlotte Mannstaedt, erhvervschef Thomas Christensen og formand for AET, Mikkel Lundemann Rasmussen foretræde for folketingets tværpolitiske udvalg for Landdistrikter:

– Vi forelagde vores syn på det absolut uhensigtsmæssige ved at fratage os på landet muligheden for, at arbejde med den lokale samfundsudvikling via det nære kendskab til virksomhederne, politikere, embedsfolk, foreninger og borgere, og skabe dialog på tværs af disse, forklarede formand Charlotte Mannstaedt i sin beretning.

Regeringen valgte at lytte til de mange protester fra hele landet og undlod at forbyde den lokale erhvervsservice i den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft fra årsskiftet. Til gengæld kan Stevns’ virksomheder se frem til en ny tid, hvor Erhvervshus Sjælland, det tidligere Væksthus, kommer til at spille en ny rolle, da alle regionens virksomheder nu har adgang til Erhvervshusets specialiserede rådgivningstilbud, som tidligere kun var forbeholdt vækstvirksomheder. Indholdet af den nye erhvervsfremmreform mangler dog stadig at falde helt på plads, men erhvervschef Thomas Christensen beskrev sig i sin beretning som ”fortrøstningsfuld” i forhold til det kommende samarbejde.

Erhvervspolitikken udfoldes

Fordi 2018 var et år, hvor både erhvervspolitik og erhvervsfremmereform skulle falde på plads, har Stevns Erhvervsråd året igennem primært fokuseret på sine kerneydelser, hvor erhvervschef Thomas Christensen især fremhævede erhvervsrådets indsatser rettet mod iværksættere og virksomheder.

I de kommende fire år bliver en stor del af erhvervsrådets fokus på at udfolde erhvervspolitikken – særligt inden for fokusområderne Forretningsudvikling og Iværksætteri, hvor erhvervsrådet allerede er den primære aktør.

Turismen i fokus

I foråret kan erhvervsrådet samtidig se frem til at blive en medarbejder mere i sekretariatet, når Niels Frederik Lund starter som erhvervskonsulent med fokus på turisme pr. 1. april, hvor han skal arbejde med at udfolde erhvervsrådets turismeindsats:

– Fra 2019 er vores turismeindsats fokuseret på turismen som erhverv, og vi vil via en kortlægning af værdikæder og erhvervspotentialer arbejde på at realisere de potentialer med udgangspunkt i vores eksisterende virksomheder og via tiltrækning af virksomheder ude fra, fortalte erhvervschef Thomas Christensen.

Økonomien skal styrkes

Erhvervschef Thomas Christensen kunne på generalforsamlingen fremlægge et regnskab med et knebent overskud på 52.000 kr. Han lagde dog ikke skjul på, at Stevns Erhvervsråds økonomi er stram, og fra 2021 kommer der til at mangle midler, når erhvervsrådets sekretariatsopgave for Udvikling Stevns reduceres i overgangsårene mellem to programperioder. Derfor vil bestyrelse og sekretariat i det kommende år fokusere ekstra på at styrke erhvervsrådets økonomi og bl.a. prøve på at øge tilgangen af medlemmer, som har ligget stabilt på omkring 220 medlemmer i det sidste år.

Formand og næstformand bytter plads

På generalforsamlingen var fem bestyrelsesmedlemmer på valg: Formand Charlotte Mannstaedt fra Hansen Kitchen, Næstformand Lars Warm fra Danske Idrætssvømmehaller samt medlemmerne Jimmy Schrøder fra Flemming Schrøder A/S, Lea Ahrenkiel-Frellsen fra Frellesen ApS samt advokat Finn Rasmussen. Alle fem blev genvalgt til bestyrelsen. På den efterfølgende konstituering blev Lars Warm valgt som ny formand, mens Charlotte Mannstaedt blev valgt som næstformand.

Som suppleanter blev Henrik Frost, Frost El-teknik genvalgt ligesom Jens Hansen fra Livsnyder og Bonderøv blev valgt.

Læs hele referatet fra den ordinære generalforsamling her