Den 30. marts inviterede Stevns Erhvervsråd til ordinær generalforsamling. Der blev set frem på det kommende års vigtigste indsatsområder, som bl.a. drejer sig om bedre kommunal service og udviklingen af Store Heddinge handelscentrum.   

– Man kunne måske sige, at vi i 2015 gik fra at være iværksætter til at blive en etableret virksomhed, indledte Erhvervschef Thomas Christensen i sin beretning på generalforsamlingen. For 2015 har været et år præget af drift fremfor tidligere år, hvor erhvervsrådet har været i etableringsfasen. Erhvervsrådet er nu så veletableret, at rådet er en væsentlig spiller på den erhvervspolitiske scene:

– Vi oplever, at der gradvist er sket en stor opmærksomhed omkring eksistensen af Stevns Erhvervsråd. Vi er høringspart, når Stevns kommune vil iværksætte forhold, der kan have et erhvervsmæssigt indhold, fortalte bestyrelsesformand Finn Rasmussen i sin beretning.

Erhvervsrådet har i 2015 kunnet koncentrere sig om at realisere, udvikle og søsætte de initiativer, som er beskrevet i erhvervsrådets erhvervsstrategi, som strækker sig fra 2014 til 2017.

Overfor kommunens etablerede virksomheder har erhvervsrådet især haft succes med at tilbyde udviklingsforløbet, Raketvækst, som 55 virksomheder nu har deltaget på. I 2015 kunne erhvervsrådet i samarbejde med Væksthus Sjælland desuden tilbyde udviklingsforløbet RaketVækst 2, ligesom erhvervsrådet i marts lancerede forløbet Step 2, som er målrettet mindre virksomheder.

– Vi ser, at disse intensive udviklingsforløb er med til at gøre en forskel for de virksomheder, der deltager, fortalte erhvervschef Thomas Christensen.

Et andet af erhvervsrådets væsentlige indsatsområder er overfor kommunens iværksættere, som der med ansættelsen af iværksætter og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen er kommet fuldt tryk på.

– Når jeg hører mine kollegaer rundt om i regionen omtale deres iværksætterservice, bliver jeg bekræftet i min opfattelse af, at vi har en af regionens bedste, mest nærværende, mest imødekommende og kompetente iværksætterrådgivninger, lød det fra erhvervschefen, som kunne fortælle, at erhvervsrådet i 2016 vil søsætte yderligere initiativer, der skal styrke iværksætterkulturen i kommunen.

Førsteprioritet i 2016: Bedre kommunal erhvervsservice

Generalforsamlingen gav anledning til at skue frem mod indsatserne for det kommende år, hvor den vigtigste bliver at sikre bedre kommunal service og sagsbehandling overfor virksomhederne.

– Jeg vil gerne understrege, at jeg synes, at vi har et godt samarbejde med kommunen, men vi er ikke tilfredse med de resultater, som vi har nået indtil nu. Derfor bliver bedre kommunal service og sagsbehandling vores førsteprioritet i 2016.

Et andet markant indsatsområde er erhvervsrådets udviklingsprojekt, som drejer sig om at gøre Store Heddinge til et attraktivt handelscentrum. I samarbejde med Store Heddinge Handelsstandsforening og kommunen har erhvervsrådet siden slutningen af 2014 arbejdet på at udvikle en samlet handlingsplan med konkrete tiltag, som så småt er klar til at blive realiseret i samarbejde med byens butikker.

– Vi lægger en del kræfter i vores udviklingsprojekt omkring udviklingen af detailhandlen i Store Heddinge og fastholdelse af byen som en købsstad. For os er et sådant handelscentrum naturligvis også et erhvervsområde, forklarede erhvervschef Thomas Christensen.

2016 bliver også året, hvor erhvervsrådet skal i gang med at lægge en ny erhvervsstrategi, som gælder fra 2018, når den nuværende strategi udløber, og bestyrelsen er allerede så småt gået i gang:

– I starten af dette år – altså 2016 – har der været afholdt et mindre seminar, hvor der er taget hul på drøftelser og ideer til en ny overordnet strategi for Stevns Erhvervsråd. Det er et arbejde, som den eller de kommende bestyrelser skal arbejde videre med, fortalte formand Finn Rasmussen.

Nye ansigter i bestyrelsen

På generalforsamlingen var flere af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Det betød, at tidligere suppleant Henrik Lind fra OLC Ejendomme ApS, Connie Duedahl fra DuedahlPLUS og Palle Katring-Rasmussen fra Capa Entreprise blev valgt ind i bestyrelsen.

Som suppleanter blev Jimmy Schrøder fra Flemming Schrøder og John Bøjlund fra X-Tron Kirurgiske Instrumenter valgt.

Formand Finn Rasmussen genopstillede og blev valgt for en ny periode, hvor han vil fungere som konstitueret formand indtil bestyrelsen har konstitueret sig endeligt på det første bestyrelsesmøde den 2. maj.

– Nu ser vi frem til et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi vil arbejde videre med erhvervsrådets fortsatte udvikling og kommende indsatsområder, lød det fra den genvalgte formand, Finn Rasmussen.