I strålende sommervejr fandt knap 40 erhvervsdrivende mandag d. 17 august vej til Vallø Golfcenter for at afholde den ordinære generalforsamling, som i foråret blev rykket på grund af corona.

Selvom formand Lars Warm og erhvervschef Thomas Christensen aflagde beretninger for 2019, var det alligevel året 2020, som hurtigt stjal billedet.

– Covid-19 var og er ikke god for mange virksomheder, men det har dybest set være business as usual for sekretariatet – vi har hjulpet virksomheder med deres behov og problemstillinger. Man må bare sige, at de behov ændrede sig drastisk på meget kort tid for nogen, forklarede erhvervschef Thomas Christensen.

Selvom Covid19 har ramt mange virksomheder hårdt, kunne formand Lars Warm fortælle om et Stevnsk erhvervsliv med mange virksomheder i fremgang. Men trods omsætningsrekorder hos flere virksomheder og et decideret turisme-boom, rådede han virksomhederne til at ruste sig:

– En lille økonomi som den danske kan ikke forblive upåvirket af et generelt fald i BNP på over 12 % i den europæiske økonomi – alle vores store eksportmarkeder har det skidt, og det er ikke et spørgsmål, om krisen kommer, men hvornår. Så bevar den positive ånd, der er på Stevns i øjeblikket og nyd den danske sommer, men vær forberedt på det værste. Stevns Erhvervsråd er forberedt og står klar til at hjælpe, når det evt. bliver svært, lød det fra formanden.

Formand Lars Warm opfordrede i sin beretning, virksomhederne til at ruste sig til de langvarige økonomiske følger af Covid19.

Formand Lars Warm opfordrede i sin beretning virksomhederne til at ruste sig til de langvarige økonomiske følger af Covid19.

Fokus på erhvervspolitikken

Både erhvervschefen og formanden kunne i deres beretninger fortælle om et 2019 med stor fokus på at realisere den del af Stevns’ erhvervspolitik, som drejer sig om iværksætteri og forretningsudvikling for virksomheder; indsatser som er fortsat uagtet den reform af erhvervsfremmesystemet, som i foråret truede med at stoppe erhvervsrådets mange tilbud til kommunens virksomheder. En af de virksomhedsrettede tilbud, som blev igangsat i 2019, var at samle en gruppe produktions- og servicevirksomheder med fokus på implementering af CNC-maskine:

– og det med at samle virksomheder til forløb har vi udbygget kraftigt siden 2019, og det vil være en stærk satsning fremover, forklarede erhvervschef Thomas Christensen.

Et andet vigtigt indsatsområde er turismen, da Stevns Erhvervsråd er en af de parter, som er med til at løfte Stevns Kommunes turismestrategi – særligt via kommunens turismekonsulent, som er ansat i Stevns Erhvervsråd. Her kunne erhvervschef Thomas Christensen fortælle om en lang række initiativer, som blev igangsat af daværende turismekonsulent Frederik Lund og nuværende turismekonsulent Johan Bache bl.a. med fokus på at løfte turismevirksomhedernes online synlighed og at skabe netværk mellem aktørerne:

– Stevns har et stort potentiale her, og vi ved, at turismen har et stort afkast på andre brancher. En stærk turismeindustri er godt for Stevns, forklarede erhvervschef Thomas Christensen.

Støtten er godt givet ud

Stevns Erhvervsråd kunne på generalforsamlingen fremlægge et beskedent overskud på 10.000 kr, som var meget tæt på det budgetterede. For at ruste foreningen vil der i det kommende år være fokus på at styrke foreningens økonomi bl.a. ved at øge antallet af medlemmer, som i dag tæller omkring 200.

Bidrag fra medlemmer udgør ca. 10 procent af Stevns Erhvervsråds indtægter. Langt den største indtægt kommer fra Stevns Kommune, der betaler Stevns Erhvervsråd ca. 1,6 mio. årligt for at drive kommunens erhvervsservice. Ifølge formand Lars Warm er kommunens tilskud godt givet ud:

– Stevns Kommune er også den, der høster langt de største fordele af samarbejdet med Stevns Erhvervsråd, idet vores markante aktiviteter på forretningsudvikling og iværksætteri inden for alle brancher på Stevns, skæpper rigtig godt i kommunekassen i form af flere arbejdspladser, højere direkte og indirekte skatteindtægter og masser af lokalt liv i form af flere lokale virksomheder, lød det fra formanden, som i den sammenhæng opfordrede kommunens politikere til at højne tilskuddet.

Der blev både vagt nye og gamle bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen, som her rejser sig.

Der blev både valgt nye og gamle bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen.

Nye ansigter i bestyrelsen

På generalforsamlingen var fem bestyrelsesmedlemmer på valg. Investeringsrådgiver Jan Erik Dahl Hansen, Jens Hansen fra Mad & Ro samt Dan Rasmussen fra De Forenede Dampvaskerier blev alle genvalgt. Med i bestyrelsen kom også Agate Jul Jensen fra House of Marketing og Steen Bonke Sørensen fra FTS-gruppen. Claus Larsen fra CL Teknik og Finn Rasmussen fra Advokathuset Stevns blev valgt som suppleanter.