Stevns Erhvervsråd står bag et digitaliseringsprojekt, hvor 6 virksomheder får rådgivning til digital omstilling, og kan sparre med hinanden om projektet. En af deltagerne i projektet er Genslib ApS fra Store Heddinge, som gerne vil udvide produktionen. 

Det hele startede med en henvendelse fra Stevns Erhvervsråd om et indledende møde, fortæller Kim Kinnerup, der er direktør for virksomheden Genslib ApS. Fra lokalerne i Store Heddinge står i alt 3 mand for at slibe metal for industrivirksomheder, og det er et område, der er i rivende, digital udvikling: 

-Det er en rigtig spændende tid i forhold til udvikling om robotter og det, man kalder “Industri 4.0”, hvor mennesket smelter sammen med robotteknologi. Her kan robotterne overtage de trælse opgaver, så medarbejderne f.eks. ikke får ondt i armen, fortæller Kim Kinnerup. 

Slibning af genstande til rummet
Genslib ApS har en over 40 år lang historie, hvor de har opbygget specialkompetence til at udføre krævende opgaver inden for slibning af bl.a. hurtigt roterende aksler og anden kompleks behandling af metalemner. De sliber altså så præcist, at de måler slibegenstandende helt ned i my – tusindedele millimeter. 

Sådanne genstande kan man bl.a. bruge i medicinalbranchen, til olie- og gasindustrien og til satellitter i rummer. Det kræver, at man hele tiden er opdateret med de nyeste maskiner. 

Opfordring var god timing
Da Kim Kinnerup fik en opfordring fra Stevns Erhvervsråd til at deltage i et lokalt projekt kaldet “Digitale veje til vækst”, var det derfor god timing for den lille industrivirksomhed, der allerede var begyndt at se på nye, digitale muligheder: 

-Vi har kigget på robotter før, men er ikke kommet videre. Som en lille virksomhed skal man vare sig, for en forkert investering kan være dyr. Alt, der har med IT at gøre, er jo ofte overhalet af opdateringer dagen efter. Nu har vi fået tilskud til en analyse af vores behov, og vi håber, det kan være med til at sikre, at vi ikke laver fejlinvesteringer, fortæller Kim Kinnerup. 

Genslib ApS har allerede omstillet en stor del af virksomheden digitalt. I dag kører dele af administrationen over internettet, og det har gjort det muligt at frigøre ressourcer til andre ting. 

Henvendelsen var også en positiv overraskelse for Kim Kinnerup: 

-Det lød interessant. Den type henvendelse har jeg aldrig fået fra et erhvervsråd før. 

Næste skridt: 24-timers produktion
Én af Genslibs grunde for at deltage i projektet er at afsøge hvordan, virksomheden kan implementere 24-timers, ubemandet produktion. Ved at investere i de rigtige maskiner vil virksomheden derfor kunne køre selv efter fyraften: 

-Det har mange fordele, men særligt er det jo, at slibemaskiner er rigtig dyre. Jo flere timer, den kører, des hurtigere har du tjent maskinen hjem. Hvis robotten kan lade emnerne ind i maskinen, kan den køre i 24 timer, fortæller Kim Kinnerup. 

Ifølge Kim Kinnerup betyder det dog ikke, at Genslib skal gå ned i antallet af medarbejdere: 

-Robotterne vil give basis for at ansætte flere i virksomheden. Mange tror, de tager folks arbejde, men der skal jo være nogle til at fodre robotterne med varer og efterjustere dem. Jo flere elementer, vi kan få igennem produktionen, jo flere hænder skal vi bruge. 

Fakta:
Digitale veje til Vækst er finansieret af EU-midler og ledes af et projektsekretariat i Zealand (tidligere Erhvervsakademi Sjælland). 

Formålet er gennem konsulentbistand at identificere styrkepotentialer med digitalisering. Det kan f.eks. være softwarekompetencer, online tilstedeværelse, brug af digitalt styrede maskiner og meget mere. 

Stevns Erhvervsråd har samlet 6 virksomheder i et erfaringsnetværk om CNC-maskiner, hvoraf de 4 er med i Digitale veje til Vækst. Forløbet gennemføres i tæt samarbejde med Jette Mølholm fra Funding2Learn, som også står for hovedparten af sparringen med de enkelte virksomheder.