Har du et fysisk hårdt arbejde, eller sidder du meget foran en computer på jobbet, så er der flere gode råd til, hvordan du undgår arbejdsskader.

For dig med et fysisk hårdt arbejde
Hvis du har et fysisk hårdt arbejde, kan både nedslidning af kroppen og antallet af skader reduceres ved at have fokus på løfte- og arbejdsstillinger.

De fem gode råd

  • Løft og bæring – Planlæg arbejdet, så materialer og maskiner skal flyttes og løftes så lidt som muligt. Sørg for at det er muligt at anvende tekniske hjælpemidler og brug dem!. Hvis du er i tvivl, om du kan håndtere en byrde, skal du ikke prøve.
  • Belastende arbejdsstillinger – Minimer belastende arbejdsstillinger. Sæt fokus på området i tilrettelæggelsen af arbejdet og brug de rigtige hjælpemidler. Kan de belastende stillinger ikke undgås, bør man variere mellem forskellige arbejdsopgaver.
  • Ensidigt belastende arbejde – Gentagne bevægelser og ensidig belastning af bestemte muskelgrupper er særligt hårdt for kroppen. Det samme gælder for arbejde i fastlåste arbejdsstillinger. Sørg for variation i arbejdet.
  • Skub og træk – Vælg det rigtige tekniske hjælpemiddel, tag hensyn til underlaget og sørg for ordentlig vedligeholdelse.
  • Planlægning – Man kan i mange tilfælde undgå skader og nedslidning i bevægeapparatet, hvis arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt rigtigt.

Forebyggelsespakke
Mindre virksomheder inden for branchen bygge og anlæg kan få hjælp til at forbedre deres arbejdsmiljø af forebyggelsesfonden, der sender forebyggelses pakker ud. Pakkerne skal bl.a. hjælpe med at få styr på de tunge løft og bedre planlægning til at mindske skader og nedslidning. Virksomheden skal søge digitalt ved at udfylde et ansøgningsskema på www.forebyggelsesfonden.dk.

Du kan også læse mere om forebyggelse af arbejdsskader her

For dig der sidder meget foran en computer
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har opstillet en række forebyggende tiltag, som kan hjælpe med til, at man undgår computerskader skader:

  • Undgå at arbejde med ensidige bevægelser ved computeren i lang tid ad gangen.
  • Undgå at dobbeltklikke med musen. Brug den alternative mulighed som alle mus bør have – fx en særlig knap til dobbeltklik.
  • Skift mellem forskellige arbejdsredskaber. Gør det ondt i den ene side, hjælper det ikke blot at tage musen i en anden hånd.
  • Tag kroppens faresignaler alvorligt. Hyppig træthed, smerte, ubehag og stress er tegn på, at arbejdssituationen skal ændres.
  • Hold pauser fra computeren, hvor både krop og sind bedre kan slappe af.