Godt nyt for erhvervsudviklingen – enighed om Stevns’ trafik
3. september 2013

Stevns’ infrastruktur en af de faktorer, der spænder ben for erhvervsudviklingen, og som det derfor er nødvendigt at arbejde med. Det er en af konklusionerne i Stevns Erhvervsråds erhvervsstrategi, der netop er blevet offentliggjort. Derfor er det positivt, at politikere fra både Stevns og Køge kommuner nu er nået til enighed om linjeføringen for en ny tilkørselsvej for Stevns-trafikken uden om Køge.

Projektet har bred politisk opbakning i begge kommuner og skal nu præsenteres for Folketingets trafikudvalg i håb om at udløse statspenge til projektet.

Linjeføringen tager udgangspunkt i Klippinge og følger Tingvejen til Hårlev. Herfra skal der anlægges en ny vej, der følger Østbanens spor til nord for Grubberholm og her slår et sving mod vest frem til Herfølge. Her er det tanken, at den skal ramme Holmebækvej, der udgør Herfølges bymæssige grænse mod syd.

Fra krydsningen på Vordingborgvej fortsætter vejen mod vest, hvor den rammer jernbanen Køge-Næstved. Her vil arbejdsgruppen anlægge en ny station i Herfølge i stedet for den eksisterende, der ligger på en villavej nær bymidten. Den nye Herfølge Station skal forsynes med et større antal parkeringspladser, der giver mulighed for et såkaldt park and ride-anlæg. Når den nye jernbane fra Ringsted over Køge til København åbner i 2018, kan man fra denne nye station i Herfølge med halvtimes-drift nå Hovedbanegården på omkring en halv time.

Vejen fortsætter videre ud til Sydmotorvejen, der får en ny afkørsel mellem den nuværende 34 Herfølge og 33 Lellinge. Her kan bilisterne fortsætte turen ind mod København.

Men vejen slutter ikke her. Den skal fortsætte nogle kilometer mod nordvest, indtil den rammer den gamle landevej mellem Køge og Ringsted ved Bjæverskov. Herfra er der mulighed for at køre på den eksisterende motorvejsrampe på Vestmotorvejen. Stevnske bilister får således en ny, hurtig forbindelse mod Fyn og Jylland uden at køre over Køge.

 

Kilde: Sjællandske Medier, Stevns