Grøn Industrisymbiose er et tiltag fra Erhvervsstyrelsen, der skal hjælpe virksomheder med at skabe gensidig værdi ved at samarbejde om udnyttelse af spildprodukter, der normalt er omkostninger forbundet med at bortskaffe.

Grøn Industrisymbiose har en taskforce, der består af en række regionalt udpegede konsulenter med teknisk faglig og forretningsmæssig ekspertise, der skal vejlede og matche virksomheder samt medarbejdere hos regionalt udpegede erhvervsudviklingsorganisationer.

Hvad kan task forcen gøre for min virksomhed?

  • Gratis ressourcetjek: Task forcen kan tilbyde din virksomhed et gratis ressourcetjek med henblik på at afdække potentialerne for at spare omkostninger i din virksomhed enten ved at afsætte dine restprodukter eller ved at anvende andres restprodukter, og dermed indgå i en industrisymbiose.
  • Individuel matchmaking: I et symbiosesamarbejde, er det restprodukterne, der er i fokus og derfor skal der ledes efter samarbejdspartnere på tværs af brancher og geografi. Task forcen kan hjælpe med at identificere mulige samarbejdspartnere til dannelsen af en industrisymbiose.
  • Matchmaking events: Task forcen afholder en række nationale og regionale events, hvor man som virksomhed kan høre mere om de økonomiske og miljømæssige gevinster ved at indgå i en industrisymbiose. Nogle events vil desuden have en ”matchmaking session”, hvor du kan komme i dialog med mulige samarbejdspartnere til dannelse af en industrisymbiose.
  • Handlingsplan: Udarbejde en handlingsplan for dig og dine mulige samarbejdspartnere for etableringen af et symbiosesamarbejde, herunder bl.a. bistå med udarbejdelse af business case og afdækning af reguleringsmæssige spørgsmål.
  • Bistå med ansøgning om tilskud: Efter du har været i dialog med task forcen og indgået et forløb med en eller flere andre virksomheder/organisationer mhp. at danne en industrisymbiose, vil du desuden have mulighed for at søge om tilskud til yderligere rådgivning.

Læs mere om, hvordan task forcen kan hjælpe din virksomhed