Står du og din virksomhed med nogle teknologiske udfordringer, hvor I er kørt fast og skal bruge en hjælpende hånd? Har I en masse idéer med jeres virksomhed og hvordan I skal bringe den videre, men mangler simpelthen knowhow om hvordan i skal bringe det til udførsel? Så er der muligvis hjælp at hente hos Danmarks ni GTS-institutter. I den kommende tid vil Stevns Erhvervsråd bringe en artikelserie om disse almennyttige virksomheder og hvad de kan gøre for virksomhederne her på Stevns.

Hvad er GTS – hvad står det for?

I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter). GTS-institutterne er en vigtig del af den danske indsats for at fremme anvendelsen af teknologi og ny viden i erhvervslivet med det formål at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige. GTS-institutterne er alle private kommercielle virksomheder med et almennyttigt formål. De ni GTS-institutters kompetencer er brede og varierede, så i langt de fleste tilfælde kan virksomheder, der har behov for hjælp fra et GTS-Institut finde lige netop de kompetencer, som de selv mangler i deres virksomhed.

GTS-Institutterne er oprettet som et svar til, at mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ikke har kapacitet til selv at have omkostningstunge teknologier, faciliteter eller ny forskningsbaseret viden inhouse. Men da det ofte er en forudsætning for virksomhedens konkurrencekraft, at den løbende fornyer sine processer eller produkter ønsker man med GTS-institutterne at sikre, at virksomhederne her har adgang til den nyeste teknologi og viden efter behov. Tanken er, at SMV’er kan hyre et af GTS-Institutterne til enten at afhjælpe med et konkret problem, som er opstået for en virksomhed her og nu, eller SMV’er kan også engagere dem til længerevarende udviklingsprojekter, hvor GTS-Institutterne agere sparringspartnere, og SMV’erne selv står for hovedparten af udviklingen.

For at en almennyttig virksomhed kan blive godkendt som GTS-institut, er der nogle krav, som skal opfyldes. Det første er, at de skal arbejde inden for et område, der har stor betydning for det danske erhvervsliv, men derudover er det også krav, at institutterne holder et højt fagligt niveau, er uafhængige af økonomiske og politiske interesser, og at de har et godt organisatorisk og økonomisk grundlag. Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står bag godkendelsen.

GTS-foreningen og dens medlemmer

De ni GTS-Institutter er samlet i et sekretariat kaldet GTS-foreningen, der varetager de fælles interesser i forhold til det politiske system, herunder særligt Styrelsen for Forskning og Innovation. Foreningen har desuden til opgave at profilere og udbrede kendskabet til GTS-institutterne og vigtigheden af det arbejde GTS-institutterne udfører. Det gør foreningen blandt andet igennem deltagelse i møder og konferencer, men også igennem udgivelser af rapporter og analyser, deltagelse i debatter og indlæg til høringer.

Du kan læse mere om GTS-institutterne og GTS-foreningen på: www.gts-net.dk

Denne artikel er blot den første i en række af 11, hvor der i den efterfølgende artikle vil blive rettet fokus på InnovationsAgenterne, der med stor sandsynlighed vil være de fleste virksomheders vej til samarbejde med GTS-Institutterne og efterfølgende de ni institutter enkeltvis.

De ni institutter er: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DELTA, DFM – Danmarks Nationale Metrologiinstitut, DHI, FORCE Technology og Teknologisk.