Integration sker bedst på arbejdspladsen. Som erhvervsdrivende har du mulighed for at hjælpe en flygtning ud på arbejdsmarkedet samtidig med, at du kan få løst vigtige arbejdsopgaver.

Når flygtninge og familiesammenførte skal skabe sig en hverdag i Danmark, er det vigtigt at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er nemlig her, der er mulighed for at komme tæt på danskernes hverdag og kultur. Samtidig er et arbejde med til at skabe en meningsfyldt hverdag. Derfor arbejder Stevns Kommune i øjeblikket på at få klarlagt, hvilke uddannelser og fagområder kommunens flygtninge besidder, så de kan matches bedst muligt med de lokale virksomheders behov.

I kommunen deltager de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i et integrationsprogram, der skal sørge for, at de hurtigst muligt kan blive selvforsørgende. De er underlagt samme regler for virksomhedsrettede tilbud som alle andre ledige, hvilket betyder, at der ikke er den store forskel på at have en fra integrationsprogrammet eller enhver anden ledig i sin virksomhed. Integrationsborgeren skal sideløbende med et job følge sprogundervisning i dansk, hvilket betyder, at borgeren i nogle tilfælde ikke kan være i virksomheden på fuld tid. Det kan også foregå som en sprogpraktik i virksomheden, hvor undervisningen så vidt muligt er målrettet virksomhedens fagområde og foregår i samarbejde med en mentor.

Det har stor betydning, at der tilbydes pladser til integrationsborgerne, da det er med til at sikre en bedre integration. Alle virksomheder kan være med til at hjælpe. Som virksomhed bliver du ikke ladt alene med opgaven, for kommunen hjælper med at finde den borger, der passer bedst muligt til dig og din virksomheds behov.

Sådan hjælper du

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe en flygtning, er der følgende muligheder:

Virksomhedspraktik: Dette tilbud giver borgeren mulighed for at komme ud i en virksomhed og afprøve eller styrke sine kompetencer. Dette er uden lønudgift for virksomheden.

Løntilskud: Ansætter du en borger i løntilskud, får virksomheden tilskud til den ansattes løn i helt op til 6 måneder. Derefter er det op til virksomheden, om borgeren skal fastansættes.

Mentor: Den ledige kan have brug for særlig støtte eller hjælp til at komme i gang, og det kan en mentor hjælpe med. Virksomheden kan få tilskud til de udgifter, der måtte være i forbindelse med en mentor.

Jobrettet opkvalificering: Der kan være brug for at uddanne den ledige, således at kvalifikationerne passer bedre til jobbet. Dette hjælper jobcenteret med og er uden beregning for virksomheden.

Danskundervisning: Integrationsborgere har ret og pligt til at deltage i gratis danskundervisning. Dette er uden omkostninger for virksomheden, der ansætter borgeren, men kan betyde at borgeren ikke kan være fuldtid i en praktik eller et job med løntilskud.

Du kan læse mere om Jobservice Danmark og deres projekt ”Sammen om integration” her: http://star.dk/da/Kontakt/Jobservice-Danmark/Sammen-om-integration.aspx. Er du interesseret i at få integrationsborgerne ud i din virksomhed, eller vil du høre mere, så kontakt Stevns kommunes virksomhedskonsulenter på tlf. 56 57 58 08 eller på virksomhed@stevns.dk.