Regeringen indgik d. 15 marts en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der skal holde hånden under private jobs. Godt intiativ for hårdest ramte virksomheder, mener Stevns Erhvervsråd. 

Statsminister Mette Fredriksen lancerede søndag middag en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, der skal fungere som en hjælpepakke til det private erhvervsliv. 

-Alle ved, hvor alvorlig situationen er. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for ikke at kaste Danmark ud i en økonomisk krise. Vi skal have dansk erhvervsliv og lønmodtagere så godt igennem denne krise, sagde Mette Fredriksen på pressemødet. 

Lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere
Ifølge aftalen vil lønmodtagere i risiko for at blive fyret som resultat af coronakrisen kunne få op til 75 procent af lønnen dækket af staten. Ordningen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 9. marts og frem til 9. juni og gælder for virksomheder, der står til at fyre 30 procent af medarbejderne eller flere end 50 ansatte. 

Til gengæld forpligter virksomhederne sig til ikke at fyre medarbejderen af økonomiske årsager, mens de modtager kompensation fra staten. Medarbejderen selv skal afholde i alt fem dages ferie, afspadsering eller fridage uden løn. Virksomheden modtager ikke løn for disse dage. 

-Det er et rigtigt godt initiativ for de virksomheder, som bliver hårdest ramt. Her er et alternativ til at skulle fyre sine medarbejdere hvis forretningen går i stå som følge af tiltagene til at forsinke eller begrænse udbredelsen af coronavirus. Jeg synes, vi oplever gode håndsrækninger til virksomhederne – så er det op til den enkelte virksomhed, hvad den kan og vil bruge, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Behov for støtte til små virksomheder
For at kunne leve op til kravet om lønrefusion, skal virksomheden stå overfor en afskedigelse af 30 procent af medarbejderne.

Ifølge bp-revision betyder det f.eks., at en restaurant med 19 medarbejdere, der står til at skulle afskedige 10 ansatte med en månedsløn på 25.000 kr. kan få 18.750 kr. i refusion pr. måned. Den ansatte modtager sin faste løn på 25.000 kr. og afholder selv 5 feriedage.

Erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen, mener dog, at der stadig er et behov for hjælp til små virksomheder og selvstændige:
-Vi håber også på et initiativ til de helt små virksomheder – her ligger jo også mange jobs, vi skal passe på.

Regeringen har fremsat et lovforslag, der bl.a. skal give selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for de nuværende 2 ugers egenbetalt sygeperiode. Lovforslaget forventes færdigbehandlet tirsdag d. 18. marts.

Sådan søger du om kompensation
Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af lønnen til en fuldtidsansat, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 procent, dog maksimalt 26.000 kr. Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af ordningen i 3 måneder.
Få mere information om lønkompensationen her 

Du kan som virksomhed søge om kompensation på www.virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og udbetale de første lønkompensationer ugen efter.