På spring for at ansætte sin første medarbejder

Der er store gamle støbejernslåse med store ornamenterede nøgler, der er vores allesammens RUKO-nøgler og så  er der moderne elektroniske løsninger, der åbner døren helt automatisk og kun lader dem komme ind, der har den  rette nøgle(brik) – og selvfølgelig  bliver døren også låst forsvarligt igen.  Alt er sikret, til du kommer igen

Lars Hørup Hansen er låsesmed og sikringsteknikker og manden bag Hørup  Låse og Sikring, som han startede i  sommeren 2021. Lars arbejder med  automatiske døre, hvor der er mulighed  for skanning af nøglebrik/kort samt   forskellige åbne/lukke-funktioner.

Dyr start

Nogle gange er der behov for store planer, finansiering og  produktionsfaciliteter, men Lars valgte i  stedet at kaste sig ud i eventyret på leaset udstyr.

”I begyndelsen lånte jeg penge til at lease  min bil og så indkøbte jeg det nødvendige  udstyr når der var råd. Det  var dyrt at starte op, så jeg måtte passe  det med de indtægter, jeg havde,”  fortæller Lars, der i begyndelsen lejede  sig ud til en anden Stevnsk virksomhed,  LMteknik.

”Det første halve år gik med at finde den  gyldne middelvej. Jeg skulle kunne løse  opgaverne med det samme uden at have  for meget ekstra lager.”

Netværk: ”hold kæft hvor er det
vigtigt”

For at kunne løse nogle af de mere specialiserede opgaver hurtigt, har Lars  flere samarbejder med andre små  låsesmede om at løse specialopgaver.

”Det er vigtigt at kende sine  begrænsninger og henvise til andre, i stedet for at komme til at love for meget  og gøre sine kunder utilfredse. Du bliver  ikke superbruger til alt, så jeg fokuserer  på det jeg er god til. Og så på at have et  godt netværk du kan henvise til,” siger Lars.

Der er det faglige netværk, som Lars vægter højt og så er der det lokale netværk. Det tætte lokalsamfund der  findes i Stevns er med til at give Lars  opgaver, fordi folk anbefaler ham.

”Min holdning er, at man skal være ærlig. Jeg prøver at vejlede min kunder til bedste løsning i forhold til nødvendighed, pris  og tid. Det handler i sidste ende om  kundepleje, så jeg giver dem et godt og  ordentligt produkt.”

Fremtiden bliver spændende

Da Lars startede sin virksomhed, ville  han bare være sig selv. Han ville gerne  være herre i eget hus og kunne gøre  tingene på sin måde. Planen var aldrig at  vokse og begynde at ansætte folk,  men nu ser verden lidt anderledes ud.

”Jeg er der, hvor jeg har kunderne og  omsætningen til at ansætte én mere. Og  hvor jeg også kan se, at det vil være til  mere gavn end besvær. Det har været en  proces at nå hertil, hvor jeg tænker  sådan. Så nu er jeg på at få 1, måske 2  ansatte og evt. en lærling,” fortæller Lars, der glæder sig over, at det at have egen  virksomhed indtil videre er en god rejse, ”Alt i alt er jeg ude på en spændende rejse og jeg glæder mig til de næste år.  Med den teknologiske udvikling vi er inde i, så går det stærkt nu. Jeg er sikker  på, at jeg ikke kommer til at kede mig.”​

Hørup Låse og Sikring